Zapraszamy na konferencję otwierającą projekt – Uliczny Patrol Medyczny

199

Caritas Polska wraz ze Strażą Miejską m. st. Warszawy oraz Oddziałem Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Zapraszają

na konferencję prasową

otwierającą nowy projekt pomocy dla osób bezdomnych i ubogich

Uliczny Patrol Medyczny.

 

Konferencja odbędzie się

w piątek

29.09.2017 r. o godz. 12.00

w

Świetlicy Schroniska Caritas „Przystań”

(ul. Wolska 172 – Warszawa)

 W konferencji wezmą udział:

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei – dr Maria Sielicka-Gracka – Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Caritas Polska – ks. Marek Dec – zastępca Dyrektora Caritas Polska

Straż Miejska m. st. Warszawy – Grzegorz Staniszewski – Naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej m. st. Warszawy

Uliczny  Patrol  Medyczny

Uliczny Patrol Medyczny to projekt całorocznej pomocy ratowniczej dla osób bezdomnych i ubogich pozostających poza schroniskami w przestrzeni publicznej, pustostanach, działkach i w innych trudno dostępnych miejscach. Projekt jest organizowany przez Caritas Polska, Straż Miejską m. st. Warszawy oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.

Celem akcji jest nie tylko profesjonalna ratownicza pomoc osobom bezdomnym i ubogim, ale zwrócenie uwagi mieszkańców Warszawy na los osób bezdomnych i ich potrzeby.

W patrolu wraz ze Strażą Miejską uczestniczyć będą doświadczeni ratownicy-wolontariusze, którzy udzielą potrzebującym doraźnej pomocy. Członkowie Ulicznego Patrolu Medycznego będą również oferowali zainteresowanym osobom doradztwo oraz informację na temat tego jak przełamać kryzys i wyjść z bezdomności. Caritas Polska – dzięki ofiarności darczyńców – zaopatrzy patrol w niezbędne środki medyczne i opatrunkowe oraz wyposażenie.

 

Każdy rodzaj bezdomności – zawinionej lub niezawinionej jest wielkim życiowym dramatem człowieka.