Dyrektor Caritas Polska na 377. Zgromadzeniu Plenarnym KEP

350

Podsumowanie dotychczasowych akcji związanych z niesieniem pomocy w kraju i zagranicą, rozwój wolontariatu, programy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prezentacja najważniejszych wyzwań stojących przed Caritas Polska w najbliższym czasie to najistotniejsze tematy, które zostały zaprezentowane przez ks. Marcina Iżyckiego – Dyrektora Caritas Polska podczas 377. Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Marcin Iżycki w swoim wystąpieniu podziękował Biskupom za wybór na funkcję dyrektora Caritas Polska. Wyraził również wdzięczność swojemu poprzednikowi – ks. Marianowi Suboczowi za wszelkie dzieła miłosierdzia realizowane dotychczas przez Caritas Polska.

Podczas swojego przemówienia Dyrektor Caritas Polska podsumował akcje realizowane wspólnie z Caritas Diecezjalnymi w ciągu ostatniego kwartału.

Biskupi mieli okazję zapoznać się z pomocą, którą otrzymali najmłodsi w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas, Tornistra Pełnego Uśmiechów oraz programu stypendialnego Skrzydła. Ks. Marcin Iżycki opowiedział również o Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Wolontariuszy w Łodzi.

Dyrektor przekazał informacje na temat Ulicznego Patrolu Medycznego, Mistrzostw Polski Osób Bezdomnych w Szachach i Kromki chleba dla sąsiada – akcjach skierowanych specjalnie do osób zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Szczególną uwagę w swoim przemówieniu Dyrektor Caritas Polska poświęcił pomocy dla ofiar nawałnic, które nawiedziły Polskę w sierpniu tego roku.

Dyrektor Caritas Polska przypomniał, że zgodnie z misją Caritas Polska pomoc na rzecz migrantów i uchodźców w kraju jest realizowana w ramach wsparcia Centrów Pomocy Migrantów i Uchodźców prowadzonych przez wybrane Caritas Diecezjalne. Poinformował również o tym, że pod koniec września Caritas Polska przyłączyła się pod hasłem „Okażmy serce uchodźcom i migrantom w ich drodze” do nowej, międzynarodowej akcji Caritas Internationalis zainaugurowanej przez Papieża Franciszka  – „Share the Journey”.

Ks. Iżycki podkreślił również, że istotnym elementem działania Caritas Polska jest pomoc potrzebującym poza granicami kraju, w miejscach dotkniętych konfliktami zbrojnymi i ubóstwem. Największym programem pomocowym w tym zakresie jest program „Rodzina Rodzinie”. Od momentu rozpoczęcia projektu, dzięki darczyńcom programu, udało się pomóc już 10 tys. syryjskich rodzin.

Dyrektor wspomniał również o solidarności z ofiarami klęsk naturalnych: huraganu „Irma” i trzęsienia ziemi w Meksyku. Jeszcze w październiku zostanie zorganizowany transport pomocy humanitarnej na zniszczone wyspy Antigua i Barbuda.

W części poświęconej wyzwaniom stojącymi przed Caritas Polska w najbliższym czasie ks. Marcin Iżycki za najważniejszą uznał miedzy innymi kwestię współpracy z Caritas Diecezjalnymi: –  Jest to dla mnie priorytet, żeby wsłuchać się w potrzeby i plany lokalnych dyrektorów, co jest niezbędne również przy tworzeniu 4-letniej strategii działania organizmu, jakim jest Caritas. Uważam, że dobre relacje Caritas Polska z Caritas Diecezjalnymi to podstawa rozwoju Caritas w Polsce. Nie ma innej drogi efektywnego działania Caritas Polska bez współdziałania z Caritas Diecezjalnymi.

Kolejnym wyzwaniem dla Caritas Polska jest wykorzystanie wszelkich możliwych kanałów docierania do społeczeństwa, a przede wszystkim do ludzi młodych. Caritas Polska wraz z Caritas Diecezjalnymi planuje w najbliższym czasie ścisłą współpracę w zakresie budowy wizerunku Caritas w mediach społecznościowych. – Chcemy tworzyć nowe możliwości dla promocji działań Caritas Diecezjalnych – poinformował podczas wystąpienia ks. Marcin Iżycki.

Doświadczenia ostatnich nawałnic i międzynarodowych kataklizmów wskazały na potrzebę uruchomienia przez Caritas Polska zespołu Emergency Response Unit, którego zadaniem będzie szybkie reagowanie, komunikacja i koordynowanie pomocy w zakresie klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą. W celu ułatwienia działań pomocowych Caritas Diecezjalnym uruchomione zostaną Centra Szybkiego Reagowania w 4 regionach Polski. Będą one wyposażone w sprzęt niezbędny do usuwania skutków katastrof naturalnych. Pierwsze takie centrum powstanie w Białymstoku.

Przyszłość Caritas w Polsce to ludzie młodzi – podkreślił ks. Marcin Iżycki –  Mamy akcje, które angażują wolontariuszy, mamy ofertę dla młodych. Chcemy tworzyć wokół Caritas środowisko ludzi aktywnych i kreatywnych. Dlatego też, planujemy przystąpić do międzynarodowego programu wolontariatu Young Caritas.

Na zakończenie swojego wystąpienia Dyrektor Caritas Polska zadeklarował, że powierzoną mu przez Księży Biskupów funkcję zamierza wypełniać z poświęceniem i zaangażowaniem w misję Caritas, co przyczyni się w efekcie do usprawnienia współpracy z Caritas Diecezjalnymi, a tym samym wpłynie na polepszenie się losu osób, które potrzebują wsparcia.

fot. dzięki uprzejmości KEP