Akcja: „Ratujemy Życie – Misyjny Ambulans”

261

MIVA Polska i Caritas Polska organizują w listopadzie akcję „Ratujemy Życie – Misyjny Ambulans”.

Cele akcji to:

  • ukazywanie wielkiej wartości życia ludzkiego, które jest zagrożone przez choroby i brak odpowiedniej ochrony zdrowia, szczególnie w najbiedniejszych krajach świata;
  • wspieranie zakupu ambulansów do ośrodków zdrowia i szpitali prowadzonych przez polskich misjonarzy;
  • prezentowanie zaangażowania polskich misjonarzy w ochronę zdrowia i życia ludzkiego;
  • ukazywanie zagrożeń dla życia ludzkiego z powodu wypadków drogowych i budzenie większej świadomości w tym zakresie;
  • propagowanie używania elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów poprzez kampanię „Odblaski Życia”.

Wszystkich, którzy zechcą się włączyć w akcję i pomóc w zakupie ambulansu misyjnego dla Misyjnego Ośrodka Zdrowia w Kiabakari w  Tanzanii prosimy o wpłaty na konto:

PL 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526  – z dopiskiem:  Ambulans
Bank PKO BP S.A.
ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa
SWIFT: BPKOPLPW

Koordynator akcji w Caritas Polska – ks. dr Marian Midura

Akcję wspierają:

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i Duszpasterstwo Krajowej Administracji Skarbowej