Caritas Polska i MIVA Polska organizują akcję „Ratujemy Życie – Misyjny Ambulans”

Od listopada 2017 r. MIVA Polska wraz z Caritas Polska organizują akcję „Ratujemy Życie – Misyjny Ambulans”. Ma ona być odpowiedzią na prośbę dyrektora Ośrodka Zdrowia im. bł. Pier Georgio Frassatiego, ks. Wojciecha Kościelniaka, misjonarza FD z Kiabakari:

Na terenie naszej misji w Kiabakari w północno- zachodniej Tanzanii od 10 lat działa Ośrodek Zdrowia im. bł. Pier Giorgio Frassatiego. Został on zbudowany w 2007 roku dzięki pomocy polskiego MSZ we współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” oraz z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym. W  następnych latach dzięki pomocy z Polski został on zmodernizowany. Doposażona została też sala porodowa. Powstały sale hospitalizacyjne dla dzieci i dorosłych (w sumie 24 łóżka), oddział położniczy (3 łóżka i 3 kojce dla noworodków), gabinet ginekologiczny, izolatka przeciwgruźlicza (2 łóżka), intensywna terapia niemowląt (z inkubatorem i izolatką dla mamy). 

Od samego początku istnienia ośrodka przyjeżdżają do pracy od czasu do czasu wolontariusze z Polski i z zagranicy. Swoim zasięgiem Ośrodek obejmuje cały powiat Butiama (ok. 350 tys. mieszkańców) w Regionie Mara.

Ośrodek nie ma żadnego dofinansowania ani wsparcia darmowymi lekami – zarówno z rządu Tanzanii, jak i ze strony diecezji. Radzimy sobie sami, choć jest z tym coraz trudniej ze względu na nastawienie rządu do prywatnego sektora, zwłaszcza placówek medycznych i edukacyjnych Kościoła katolickiego. 

Na obecnym etapie rozwoju Ośrodka konieczny jest zakup ambulansu, który służyłby tak mieszkańcom Kiabakari, jak i mieszkańcom 16 okolicznych wiosek, do których nie ma jak dojechać (odległości od Kiabakari to 6 do 20 km). W całym powiecie jest tylko jedna karetka pogotowia w szpitalu powiatowym, która jest rozchwytywana przez wszystkich. Panująca w okolicy bieda i niedożywienie są przyczyną chorób i zgonów tak w przypadku dzieci, jak i dorosłych. Nie ma szans, aby chorzy czy kobiety z zagrożoną ciążą dotarli na własnych nogach do Ośrodka Zdrowia.

Z powodu braku transportu medycznego wiele z tych osób umiera w wioskach, tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie mają szans na dostanie się do Ośrodka, czy też odległego o 40 km szpitala w mieście wojewódzkim Musoma. Obok misji przebiega droga międzynarodowa, na której dochodzi do wielu wypadków komunikacyjnych. Pacjenci z wypadków trafiają w większości do naszego Ośrodka; jeśli jest poważniejszy problem – nie ma jak dostarczyć szybko tych pacjentów do szpitala.

Dodatkowo ambulans stałby się kliniką mobilną. Umożliwiłby regularne odwiedziny wszystkich okolicznych wiosek tak z pomocą medyczną, jak i badaniami oraz profilaktyką. Ludzie proszą o to.  Będzie można szybko reagować na wezwania pacjentów z zagrożeniem życia i szybko przetransportować do szpitali w Butiamie, Musomie lub Bundzie pacjentów, którym nie będziemy mogli sami pomóc na naszym poziomie referencyjności. Bardzo prosimy o pomoc w zakupie ambulansu dla ośrodka zdrowia im. bł. Pier Giorgio Frassatiego w Kiabakari!

Wojciech Kościelniak, misjonarz FD z Kiabakari – dyrektor Ośrodka Zdrowia w Kiabakari

Wszystkich, którzy zechcą się włączyć w akcję i pomóc w zakupie ambulansu misyjnego dla Misyjnego Ośrodka Zdrowia w Kiabakari w  Tanzanii prosimy o wpłaty na konto Caritas Polska:

PL 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526  – z dopiskiem:  Ambulans
Bank PKO BP S.A.
ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa
SWIFT: BPKOPLPW

W Centrum Medycznym Sióstr Orionistek na obrzeżach miasta Anyama niedaleko Abidżanu na Wybrzeżu Kości Słoniowej już działa ambulans zakupiony dzięki ubiegłorocznej akcji Ratujemy życie – Misyjny Ambulans. Siostry już rozpoczęły realizację swojego programu – Caravana Miłosierdzia. (info i zdjęcie wg www.miva.pl )