W dniu 21.11.2017 roku Ksiądz Dyrektor Caritas Polska oraz Ksiądz Dyrektor Caritas Diecezji Legnickiej odwiedzili Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zgorzelcu, które mieści się przy parafii św. Bonifacego. Centrum działa od 1998 roku nie tylko na terenie diecezji, ale całego województwa dolnośląskiego.

Pracownik Centrum przedstawił zakres działalności placówki, rodzaje udzielanej pomocy, prowadzonych inicjatyw na rzecz migrantów i uchodźców. Z pomocy Centrum korzystają nie tylko cudzoziemcy z terenu miasta i powiatu, ale również mieszkający  we Wrocławiu.

Ksiądz Proboszcz parafii Maciej Wesołowski potwierdził, że Centrum Caritas w Zgorzelcu odgrywa ważną rolę i jest tutaj w rejonie przygranicznym bardzo potrzebne.

Kolejnym zadaniem Centrum jest również pomoc udzielana cudzoziemcom w procedurze uchodźczej readmitowanym  z Niemiec w ramach Dublin III.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę, że istnieje realna potrzeba, aby te już istniejące Centra z wyrobioną praktyką, doświadczeniem i znajomością problematyki migracyjnej miały zapewnioną działalność na kolejne lata.  Sytuacja migracyjna w Polsce zmienia się dynamicznie.

Centrum funkcjonuje w ramach projektu „Nowy Dom Polska” współfinansowanego z FAMI i budżetu państwa –  „Bezpieczna Przystań”.

Opr. Bożena Jastrzębska