Kiermasz świąteczny rękodzieła podopiecznych WTZ w PWPW

177

Caritas w Polsce prowadzi 60 Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których podopieczni znajdują, specjalistyczną pomoc i wsparcie, co sprawia, że są bardziej aktywni w życiu zawodowym i społecznym. 14 grudnia w siedzibie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych odbył się kiermasz rękodzieła podopiecznych warsztatów, na którym zaprezentowane zostały dzieła wykonane przez nich podczas zajęć terapeutycznych. Oficjalnego otwarcia kiermaszu dokonali Prezes Zarządu PWPW – pan Jakub Skiba oraz Dyrektor Caritas Polska – ks. Marcin Iżycki.

W kiermaszu udział wzięły:

– Warsztat Terapii Zajęciowej – Urzecze Caritas Diecezji Łowickiej,

– Warsztat Terapii Zajęciowej – Mińsk Mazowiecki Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,

– Warsztat Terapii Zajęciowej – Biała Podlaska Caritas Diecezji Siedleckiej,

– Warsztat Terapii Zajęciowej – Kisielany Żmichy Caritas Diecezji Siedleckiej,

– Warsztat Terapii Zajęciowej – Skórzec Caritas Diecezji Siedleckiej.

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) – to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy. Odbywa się to przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych, a także podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych.

Celem warsztatu jest:

– aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

– stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika zawierającego informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika, spodziewanych efektów tych działań.