„Trochę ciepła dla bezdomnego” na półmetku

Do końca zimy jeszcze co najmniej dwa miesiące. Trwa akcja Caritas Polska i Straży Miejskiej m.st. Warszawy pomocy bezdomnym przebywającym poza schroniskami, których zdrowie, a często i życie, jest najbardziej zagrożone przez niekorzystne warunki pogodowe oraz środowiskowe.

Sprzed siedziby Caritas Polska w Warszawie odjechał dziś kolejny transport gorącej, konkretnej zupy, koców i skarpet, przeznaczonych dla tych „których nie widać”. Oprócz pomocy doraźnej i sezonowej prowadzimy również całoroczny projekt ratowniczej pomocy medycznej dla bezdomnych w pustostanach, altankach działkowych, i innych nie nadających się do zamieszkiwania miejscach, o nazwie „Uliczny Patrol Medyczny”. Dzięki ofiarności Darczyńców działania te mogą być kontynuowane i są konkretną pomocą dla osób, które z różnych powodów utraciły swój dach nad głową, bądź nie radzą sobie w życiu. W ramach akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego” rozwieźliśmy już 800 l gorącej zupy z pieczywem, 50 koców i 200 par ciepłych skarpet. Patrole z ratownikami medycznymi  z logo Caritas Polska, Straż Miejska i Lekarze Nadziei od września odbyły kilkanaście objazdów miejsc przebywania bezdomnych, udzielając doraźnej pomocy ratowniczej kilkudziesięciu osobom, a dalszych kilkadziesiąt kierując do specjalistycznej przychodni Lekarzy Nadziei po dalszą, lekarską pomoc. Wszystkim wspierającym te działania serdecznie dziękujemy!

Przypominamy

Akcje można wesprzeć na kilka sposobów:

  • Wysyłając SMSa pod nr 72052 na rzecz akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego” o treści „ZIMNO”  (koszt: 2,46 zł z VAT)
  • Wysyłając SMSa pod nr 72052 na rzecz projektu „Uliczny Patrol Medyczny” o treści „PATROL” (koszt: 2,46 zł z VAT)
  • Poprzez konto Caritas Polska: 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 lub 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

Każde życie jest cenne i niepowtarzalne!