Więźniowie – uczestnicy projektu „2 Kroki” z rodzinami w Bieszczadach

W zimowy weekend stycznia grupa 6 więźniów odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Siedlcach wraz z rodzinami wzięła udział w wyjazdowych warsztatach w bieszczadzkich Myczkowicach. Wyjazd odbywał się w ramach autorskiego projektu Caritas Siedleckiej „2 Kroki”.

Projekt finansowany i wspierany przez Caritas Polska, jest realizowany z powodzeniem od kwietnia ubiegłego roku. Więźniowie ci są członkami działającego tam w ramach projektu „Klubu Ojca”. Jego uczestnicy przygotowują się do świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa po wyjściu na wolność.

Celem projektu jest pomoc osadzonym i wychodzącym na wolność oraz ich rodzinom w readaptacji do życia w społeczeństwie i rodzinie po okresie stygmatyzującej rozłąki, podnoszenie kompetencji społecznych, budowania zdrowych relacji w rodzinie i przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień. Na szczególną uwagę zasługuje podjęcie starań, aby zatrzymać proces dezintegracji rodzin, umożliwić dzieciom odzyskanie normalnego dzieciństwa i pomóc rodzicom odbudować swój autorytet.

W wyjeździe oprócz uczestników wzięli udział psycholog, prawnik, pedagog, instruktor w-f i asystent socjalny, którzy udzielali porad uczestnikom i wspierali organizatorów na miejscu. Nad całością czuwali: Elżbieta Szopka – koordynator projektu „2 Kroki” w Caritas Siedleckiej, ks. Mateusz Czubak – kapelan ZK w Siedlcach oraz Siostra Dolorosa Bazylczuk.

Trzydniowy pobyt z pięknej, zimowej scenerii Bieszczad był możliwy dzięki pomocy Caritas Rzeszowskiej, która udostępniła swój obiekt wypoczynkowo-rehabilitacyjny w Myczkowcach.

Wrażenia są niezapomniane, głęboko poruszające, zarówno dla uczestników, jak i dla nas, opiekunów. Cieszymy się, że mamy już zapytania o możliwość realizacji „2 Kroków” na terenie innych diecezji – mówi Elżbieta Szopka.

(js)

Fot. Elżbieta Szopka