Caritas Archidiecezji Krakowskiej

223

Akcja ma charakter wychowawczy: uczy, że miłość bliźniego wymaga od nas daru z siebie: swojego czasu, pieniędzy, zainteresowania. Jej głównym celem jest wychowanie dzieci...

173

Z zaproszeniem dotarliśmy do placówek dla osób chorych, niepełnosprawnych i starszych: środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków rehabilitacyjnych, a także...

227

8 stycznia 2015 r., w obecności fundatorów - pp. Eugenii i Tadeusza Góreckich, przedstawicieli lokalnych władz oraz podopiecznych i ich rodziców, bp Józef Guzdek,...