Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

331

Głównym celem turnieju jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu ludzi bezdomnych, popularyzacja sportu szachowego w ich środowisku oraz integracja między ośrodkami udzielającymi pomocy osobom...

82

Paweł urodził się w 2004 roku, do Poradni Endokrynologicznej trafił w wieku 4 lat, gdzie stwierdzono niskorosłość genetyczną. Prognoza co do ostatecznego wzrostu była...