Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

136

W ramach działania prowadzonego przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ogłoszono konkurs rysunkowy dla mieszkańców powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Do konkursu zgłoszono ponad sto prac,...

136

Wśród gości byli: ks. Mariusz Woltański, zastępca burmistrza Henryk Czmut, p. Agnieszka Olendzka z zaprzyjaźnionego ze świetlicą Szkolnego Koła Caritas, p. Jacek Piotrowski, reprezentujący...

159

W ramach zadania publicznego pn. "Czas wolny z Caritas",  realizowanego w roku 2014 w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Świetlica - Dzieci...

53

Wszystko co dobre szybko się kończy – mówi przysłowie – a więc i w naszej świetlicy Środowiskowej „Promyk Dnia” 14 grudnia odbyły się ostatnie...

207

Tacy sami to kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Po raz kolejny Caritas Diecezji Drohiczyńskiej prowadziła kampanię społeczną, by uwrażliwić...