Caritas Diecezji Sandomierskiej

390

Ogólnopolska zbiórka żywności „Tytka Charytatywna”, ewangelizacja w jadłodajniach,  sztuki teatralne i pokazy filmowe dla osób bezdomnych. To tylko niektóre z akcji zainspirowanych wezwaniem Papieża...

88

Realizacja projektu „Ochrona rodziny” będzie trwała rok od 15 czerwca 2016r do 14 czerwca 2017 r. na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad...

103

Hasłem przewodnim niniejszej Akcji dobroczynnej w Diecezji Sandomierskiej były słowa Ojca Świętego Jana Pawła II „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka...

255

Ostatnie miesiące były czasem podjęcia przez diecezjalną Caritas nowych działań dobroczynnych i aktywizacji realizowanych dotychczas. Caritas w Sandomierzu podkreślała w tym czasie istotę swojej...

119

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną, sprawowaną o godzinie 14.00 w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem, której przewodniczył ks. Marian Subocz...