• Caritas
  • Caritas

Caritas i policja na pomoc dzieciom: akcja "Nie krzywdź mnie, tylko kochaj"

Caritas Diecezji Pelplińskiej

"Nie krzywdź mnie, tylko kochaj" to hasło wspólnej akcji Caritas Diecezji Pelplińskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na rzecz pomocy dzieciom województwa pomorskiego.

Pelplin, 30.01.2006

“Nie krzywdź mnie, tylko kochaj” to hasło wspólnej akcji Caritas Diecezji Pelplińskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na rzecz pomocy dzieciom województwa pomorskiego.

Statystyka policji podaje drastyczne dane: 1251 przypadków znęcania się nad rodziną, 412 zmuszania do określonego zachowania, 10 porzuceń osoby poniżej 15 roku życia, 142 przypadki obcowania z osoba poniżej 15 roku życia. Dlatego, by pomóc krzywdzonym dzieciom, Caritas i policja zorganizowali wspólną akcję. “Bądźmy głosem tych dzieci, które są zastraszone, wypowiadajmy się w imieniu maleństw, które jeszcze nie potrafią mówić, powiedzmy razem NIE. Płacz każdego skrzywdzonego dziecka to nasza wspólna porażka. Nam nie wolno tego płaczu nie słyszeć” - napisał w specjalnym oświadczeniu ks. Dariusz Leman z oddziału pelplińskiego Caritas w Tczewie.

Celem tej akcji jest pokazanie publicznego sprzeciwu wobec maltretowania dzieci, szczególnie tych najmniejszych, a zarazem przekazanie informacji o tym, gdzie można szukać pomocy.

Program kampanii “Nie krzywdź mnie, tylko kochaj”:

Luty:

Impreza inaugurująca w hali w II LO w Tczewie z udziałem zawodników turnieju Strong Man.

Marzec:

We wszystkich kościołach Diecezji Pelplińskiej zostanie odczytany komunikat biskupa Jana Bernarda Szlagi, nawiązujący do akcji. W wielu miejscach publicznych zostaną wywieszone plakaty (7 tys. egzemplarzy), na których będzie umieszczona twarz dziecka, logo i hasło “Nie krzywdź mnie, tylko kochaj!” oraz informacje z numerami telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc.

Kwiecień:

W parafiach oraz poprzez jednostki Policji rozdawane będą znaczki i naklejki, które staną się znakiem sprzeciwu wobec oprawców maltretujących dzieci.

Maj:

Sesja/konferencja naukowa w “Ateneum - Szkole Wyższej” w Gdańsku, której celem jest ukazanie problemu oraz wypracowanie dróg do jego rozwiązywania.

Czerwiec:

Imprezy charytatywne z okazji dnia dziecka, dające okazję do pogłębienia więzi rodzinnych.