Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Konsultacje+” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska informuje o wyborze oferty w ramach realizacji projektu „Konsultacje+”:


Caritas Polska w ramach realizacji projektu „NOWY DOM POLSKA” zaprasza do złożenia oferty na poniższe zapytania ofertowe:


Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska

w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany

z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.