Pomoc medyczna i socjalna dla Polaków z Obwodu Żytomierskiego

Sektor pomocy Ochrona
Rok 2017
Kraj Ukraina
Region Europa
Status aktualny
Lokalizacja
Partnerzy Caritas Ukraina
Krótki opis projektu Projekt polega na objęciu pomocą medycznąponad 2,3 tys. osób pochodzenia polskiego z 12 parafii w Obwodzie Żytomierskim oraz dostarczeniu 1000 kompletów cieplej odzieży i zimowych butów dla najbardziej potrzebujących osób pochodzenia polskiego. Poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb medycznych oraz zabezpieczenie przed zimą, założono, że niektóre osoby zaangażują się w działania w swoich środowiskach polonijnych popularyzujące wiedzę o Polsce i jej zaangażowaniu w pomoc na Ukrainie.