Pomoc żywnościowa dla dzieci i osób starszych we wsi Nkol-Avolo

Sektor pomocy Bezpieczeństwo żywnościowe
Rok 2017
Kraj Kamerun
Region Afryka
Status aktualny
Lokalizacja
Partnerzy Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Pallotynki
Krótki opis projektu Środki z projektu trafiły do sióstr pracujących z najuboższymi mieszkańcami małej wsi Nkol-Avolo. Codziennie prowadzą dożywianie dzieci z miejscowego przedszkola, jednak brakowało im funduszy na żywność dla starszych. Nie dysponowały także żywnością, którą mogłyby rozdawać odwiedzając samotnych i chorych. Środki przeznaczyły na zakup podstawowych produktów żywnościowych – ryżu, oleju, fasoli czy mleka.