• Utworzenie i funkcjonowanie pięciu świetlic integracyjnych dla dzieci na Białorusi

O projekcie

Sektor pomocy Ochrona
Rok 2017
Kraj Białoruś
Region Europa
Status aktualny
Lokalizacja Grodno, Smorgoń, Oszmiany, Lida oraz Ostrowiec
Partnerzy Caritas Grodno
Krótki opis projektu Projekt polegał na remoncie i adaptacji pomieszczeń w poszczególnych miejscowościach. Świetlice rozpoczęły działalność we wrześniu 2017, a dzieci uczęszczają na zajęcia pięć dni w tygodniu. W każdej świetlicy nauczyciele i wolontariusze prowadząm.in. zajęcia interaktywne i zajęcia integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi. Angażują również rodziców w pracę świetlic[ poprzez spotkania indywidualne czy wspólne Msze św.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP