Zrównoważone wsparcie dla ludności dotkniętej powodzią i/bądź osuwiskami w Bośni i Hercegowinie

Sektor pomocy Środki utrzymania
Rok 2017
Kraj Bośnia i Hercegowina
Region Europa
Status aktualny
Lokalizacja
Partnerzy Caritas Bośnia i Hercegowina
Krótki opis projektu Projekt realizowany wspólnie z Caritas Bośnia i Hercegowina ma na celu wsparcie ludności, która ucierpiała w wyniku powodzi w 2014 i osuwisk. Projekt jest prowadzony na terenie Archidiecezji Vrhbosna i Banja Luka i zakłada wsparcie przynajmniej 43 rodzin w uzyskaniu trwałych dochodów oraz radzenia sobie ze skutkami powodzi. Pomoc obejmuje trzy obszary: poprawę warunków życia, produkcję rolniczą i małe firmy rodzinne. Wsparcie obejmuje zapewnienie małych opakowań nasion po duże zamówienia ze szklarni, pomoc w zakupie maszyn, albo usługi typu naprawa dachu.