Prowadzenie świetlicy dla małych dzieci w Kijowie

Zakup żywności dla dzieci w sierocińcu, schronisku i poprawczaku oraz dla kuchni parafialnych

Remont i przeróbka kurnika

Pomoc żywnościowa dla dzieci i osób starszych we wsi Nkol-Avolo

Zakup produktów spożywczych dla Łachiszyńskiego Domu Miłosierdzia

Zakup kalkulatorów i podręczników

Ferma przepiórek w Lusace

Dofinansowanie budowy kuchni i toalet w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Graaff – Reinet

Budowa studni przy powstającym Centrum Samarytańskim dla dzieci-sierot w Bukanga

Rozbudowa ośrodka zdrowia Bożego Miłosierdzia w Kithatu

Odnowienie domu misyjnego w Nkol Avolo

Wykończenie Chrześcijańskiego Centrum dla dzieci i młodzieży w Dowbyszu

Program rozwoju młodzieży ze slumsów

Zakup domu i dostosowanie do obsługi osób potrzebujących

Wybudowanie szkoły klasy 1-9

Dożywianie uczniów cierpiących z powodu głodu i niedożywienia

Pomoc medyczna i socjalna dla Polaków z Obwodu Żytomierskiego

Dożywianie głodujących mieszkańców Filipin

Zrównoważone wsparcie dla ludności dotkniętej powodzią i/bądź osuwiskami w Bośni i Hercegowinie

Wsparcie rodzin w Llorente, Guiuan i Mercedes poprzez zakup materiałów budowalnych, łodzi, narzędzi i sprzętu połowowego

Program stypendialny dla młodzieży

Utworzenie i funkcjonowanie pięciu świetlic integracyjnych dla dzieci na Białorusi

Zapewnienie podstawowej i ginekologicznej opieki zdrowotnej w prowincjach Erbil i Dohuk

Funkcjonowanie czterech gabinetów medyczno-socjalnych na wschodniej Ukrainie

Wsparcie funkcjonowania klinik medycznych w prowincjach Erbil i Dohuk

Wsparcie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w regionie Betlejem

Utworzenie centrum wsparcia rodziny jako modelu integracji osób przesiedlonych i społeczności przyjmujących na Ukrainie

Wsparcie uchodźców syryjskich i najuboższych Jordańczyków w zakresie schronienia

Zaspokojenie pilnych potrzeb uchodźców syryjskich i ubogich Jordańczyków w zakresie schronienia

Działalność gabinetów medyczno–socjalnych w Bierdiańsku i Zaporożu oraz w Charkowie

Wsparcie w odbudowie zniszczonych domów i zapewnienie środków do życia

„Dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny – kolonie Caritas dla dzieci polonijnych i polskich”

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to akcja wspierająca naszych najmłodszych Podopiecznych, do udziału w której serdecznie zachęcają ambasadorzy akcji.Akcję można wesprzeć nabywając Świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w parafiach w całej Polsce.

Jałmużna Wielkopostna

Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna, której celem jest zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, szczególnie dzieci, na los osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. To także szczególne wezwanie do zainteresowania potrzebującymi, będącymi tuż obok nas, których w natłoku codziennych spraw, tak często nie zauważamy.

Tak. Pomagam!

Święta Wielkiej Nocy, podobnie jak Boże Narodzenie, to szczególny czas kiedy każdemu człowiekowi potrzebna jest bliskość drugiego człowieka. Za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami. Caritas pragnie na święta dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie, aby każdy mógł cieszyć się wielkanocnym śniadaniem.

Tydzień rodziny

Wakacyjna Akcja Caritas

Tornister Pełen Uśmiechów

Program „Skrzydła”

Kromka chleba Caritas

„Caritas” jest miłością mądrą i praktyczną, dostrzega potrzeby osób ubogich i stara się traktować ich indywidualnie według życiowego miejsca i potrzeb. Takie rozumienie miłości stało się impulsem do powstania akcji „Kromka Chleba dla sąsiada”. Ma ona na celu wsparcie samotnych starszych osób w przeżywaniu codzienności oraz uwrażliwienie społeczeństwa na ich los.

Tytka Charytatywna

Wypełnij papierową torbę (zwaną w różnych regionach tytką, tutką czy siatką) artykułami pierwszej potrzeby – spożywczymi i chemii gospodarczej, które sam rozprowadzisz wśród potrzebującym w twojej okolicy lub my Tobie w tym pomożemy. Tytki charytatywne trafiają również do placówek Caritas, w których codziennie przygotowujemy posiłki dla ubogich.

Wigilia Caritas

Trochę ciepła dla bezdomnego

Uliczny Patrol Medyczny

Bezdomni – damy radę!

Rodzina Rodzinie

Polska dla Świata

Nowy Dom Polska

Serwis pomagam.caritas.pl

Mleko dla Kurdystanu

Okna życia

Okno to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby – najczęściej są to zakonnice. Potem niezwłocznie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne, to znaczy powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Spiżarnia Caritas

Spiżarnia Caritas to ogólnopolski Program odbioru i dystrybucji pełnowartościowej żywności wycofanej ze sprzedaży. Sklepy przekazują żywność o krótkim terminie ważności, ale bardzo dobrej jakości – mięso, ryby, nabiał, produkty garmażeryjne, pieczywo, warzywa, owoce. 20 Caritas Diecezjalnych zaangażowało się w Program. Współpracujemy z siecią sklepów Biedronka, marketami TESCO oraz ALDI.