Wrocław. Szczepienia dla osób w kryzysie bezdomności

W każdy poniedziałek osoby korzystające z łaźni Caritas Archidiecezji Wrocławskiej będą mogły się zaszczepić w specjalnym ambulansie ulicznym. To projekt realizowany wspólnie z gminą Wrocław i fundacją Homo Sacer.

Spotkania wolontariuszy i seniorów z diecezji radomskiej

Duchowe umocnienie oraz omówienie działań na rzecz osób potrzebujących, a szczególnie starszych i niepełnosprawnych, to najważniejsze cele wizyty grupy wolontariuszy i podopiecznych Parafialnych Zespołów Caritas w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie.

Opolskie. Bus dla domu pomocy kupiony dzięki jałmużnie wielkopostnej

W czwartek, 29 lipca 2021 r., w Gorzowie Śląskim odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia busa dla Dziennego Domu Pomocy Sancta Trinitas Caritas Diecezji Opolskiej. Pieniądze na zakup samochodu pochodziły w całości z jałmużny wielkopostnej, którą dzieci i młodzież diecezji opolskiej, złożyły do papierowych skarbonek.

Ekologiczne inicjatywy Caritas Laudato si’

Caritas Polska, odpowiadając na apel papieża Franciszka zawarty w encyklice Laudato si’, rozpoczęła dwa lata temu program ekologicznej aktywizacji lokalnych społeczności. Realizowane w jego ramach projekty mogą być inspiracją dla kolejnych wspólnot chcących zmieniać swoje otoczenie w trosce o środowisko.

Tarnowska Caritas pomaga poszkodowanym przez trąbę powietrzną

Caritas Diecezji Tarnowskiej przeznaczyła już prawie 300 tysięcy na pomoc poszkodowanym przez trąbę powietrzną. Pod koniec czerwca to niebezpieczne zjawisko miało miejsce w regionie sądeckim. Najbardziej poszkodowani są mieszkańcy Librantowej i Koniuszowej.

Wrocław. Zjazd wolontariuszy PZC

W święto Tomasza Apostoła, tego, który wyznał „Pan mój i Bóg mój”, wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas spotkali się po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią.

Dolny Śląsk. Termomodernizacja w Henrykowie w duchu Laudato si'

W Klasztorze Księgi Henrykowskiej w Henrykowie zakończyła się termomodernizacja, dzięki której udało się zmniejszyć emisję CO2. W zabytkowych budynkach oficyny zachodniej mieszczą się Dom Opieki i Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Krakowska Caritas pomaga ofiarom pożaru w Nowej Białej

Caritas Archidiecezji Krakowskiej przekazała w poniedziałek 21 czerwca żywność, nową odzież, pościel, koce i ręczniki oraz sprzęty gospodarstwa domowego dla poszkodowanych w pożarze w Nowej Białej. Wypłaciła też po 5 tys. zł zapomogi dla 22 rodzin, które straciły dach nad głową.

Z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej do Warszawy

15 czerwca odbyła się w Warszawie Pielgrzymka Szkolnych Kół Caritas. Do stolicy dotarło kilku pielgrzymów, pozostali pielgrzymowali zdalnie, w niektórych szkołach zorganizowano wspólne uczestnictwo w transmisji.

Dolnośląskie. Trwają remonty po powodzi w Ciepłowodach

Caritas spieszy z pomocą osobom poszkodowanym 12 maja 2021 r. w czasie powodzi w Ciepłowodach. Środki materialne trafiły do 13 gospodarstw domowych, w których zamieszkują łącznie 33 osoby. Przekazywane są materiały budowlane, sprzęt AGD a nawet buty. W akcję włączyła się Caritas Polska.