Siedlce: Szymona bieg z przeszkodami

Szymon Kołodziejczyk uczęszcza do I klasy Szkoły Podstawowej w Białej koło Radzynia Podlaskiego. Mimo poważnych problemów zdrowotnych i wymuszonych nimi absencji chłopiec świetnie odnajduje się w grupie rówieśniczej. Z zapałem podchodzi…

Radom: Unijna żywność wydana

W naszej diecezji była ścisła współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, skierowania były płynnie wydawane. W związku z tym Parafialne Zespoły Caritas były w stanie przekazać żywność najbardziej potrzebującym…

Tarnów: Miłość dzielona – mnoży się obficie

Z pragnieniem w sercach, aby rozgrzała je miłość Maleńkiej Dzieciny, w tym roku w Hospicjum i Domu Pomocy Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, pracownicy placówek Caritas Diecezji Tarnowskiej zgromadzili się…

Siedlce: Nowy Warsztat Terapii Zajęciowej

WTZ w Kisielanach to miejsce, gdzie 22 osoby z powiatu siedleckiego, posiadające umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnoprawności, otrzymują pomoc w postaci różnych zajęć aktywizacyjnych. Swoje umiejętności rozwijają w kilku…

Drohiczyn: W świetlicowej wspólnocie

Wśród gości byli: ks. Mariusz Woltański, zastępca burmistrza Henryk Czmut, p. Agnieszka Olendzka z zaprzyjaźnionego ze świetlicą Szkolnego Koła Caritas, p. Jacek Piotrowski, reprezentujący tygodnik Głos Siemiatycz i opiekunowie szkolnych…
Rok Caritas w Łodzi - Eucharystia

Dzięki Wam stajemy się bardziej dojrzałymi ludźmi

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem biskupa Adama Lepy w bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. Przygotowanie czytań i przekazanie darów powierzono osobom z niepełnosprawnością. Dalsza część…

Siedlce: pracodawcy nagrodzeni

Nagrody trafiły do prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego, starosty siedleckiego Zygmunta Wielogórskiego, rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. Tamary Zacharuk, Grzegorza Kazimierczaka - prezesa firmy Frezdrom oraz do Waldemara…

Siedlce: są miejsca, w których człowiek więcej otrzymuje niż sam daje – obchody Roku Caritas w Siedlcach

W Siedlcach w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce odbyły się uroczyste obchody Roku Caritas, zorganizowane  przez Caritas Polska i Caritas Diecezji Siedleckiej.  Miesiąc styczeń jest poświęcony…

Rok Caritas w Łodzi

W niedzielę, 18 stycznia odbędzie się kolejna uroczystość w ramach Roku Caritas, podsumowująca wsparcie skierowane do osób niepełnosprawnych. Uroczystość przygotowywana jest przez Caritas Polska oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej…
Rok Caritas - 2015

Rok Caritas w diecezji siedleckiej

Celem Caritas jest wypełnianie przykazania miłości poprzez pomoc tym ludziom, którzy sami sobie nie radzą. Caritas działa w kraju na obszarze 44 diecezji. Tworzy ją ponad 100 tysięcy wolontariuszy. Posiada 900 placówek świadczących…