Nasza wolontariuszka znowu w Ghanie

W ramach wcześniejszego projektu powstał Dom Dziennego Pobytu im. Janusza Korczaka, które umożliwia edukację dla ok. 100 dzieci z wioski. Obecny projekt Caritas przyczyni się do kontynuacji pracy, by wzmocnić instytucjonalnie Centrum,…

2 lata po tajfunie Hayian – Caritas Polska obecna na Filipinach

Caritas Polska w pierwszych dniach po katastrofie przekazała środki na natychmiastową pomoc tzn. zakup żywności oraz kocy. Następnie wsparła odbudowę szkoły w Tubigon prowadzonej przez siostry Nazaretanki oraz we współpracy z Caritas…

Ukraina: Pomoc przesiedleńcom w obwodzie zaporoskim

Pracownicy i wolontariusze Caritas Ukraina rozwożą paczki do miejscowości gdzie przebywają przesiedleńcy. Ostatnio zostało zawiezionych 500 zestawów do Mariupola, wcześniej 500 zestawów do Volnovaha i 100 zestawów do Melitopol. W…

Kard. Tagle o ekologicznym nawróceniu oraz pomocy biednym krajom

W liście do "rodziny Caritas" kard. Tagle przypomina, że encyklika Laudato si’ zachęca do odrzucenia postawy konsumpcji, skąpstwa i marnotrawstwa, zastępując ją poświęceniem, hojnością i dzieleniem się. Jesteśmy wezwani, by…

Dzieci dla poszkodowanych w Nepalu

Podczas spotkania w siedzibie Caritas Polska odbył się pokaz zdjęć z Nepalu, uczniowie mogli dowiedzieć się najważniejszych rzeczy dotyczących tragedii w Nepalu jak i pomocy, którą przekazała poszkodowanym Caritas Polska. Marta Titaniec,…

Dom integracji Caritas na Wołyniu

Wołyń dla nas Polaków kojarzy się jednoznacznie. W Ewangelii jest napisane, że nie można złem zwyciężyć zła – tylko dobrem. Jeżeli się dokonało jakieś zło – musimy czynić jak najwięcej dobra. Przyjeżdżają ludzie…
Caritas Polska Aktualności

Ciepło dla Ukrainy – wsparcie dodaje sił

„Otrzymane wsparcie dodaje nam sił i pomaga z nadzieją patrzeć w przyszłość. Z pomocy skorzystają wszyscy potrzebujący – od najmłodszych do najstarszych” – pisze o. Igor Kozankiewicz, dyrektor Caritas Diecezji Samborsko -Drohobyckiej. Z…

Caritas Polska pomaga kobietom w Ugandzie

Działania zrealizowała "bIRA community initiative" - katolicka organizacja założona przez kobiety w Kampali w celu rozwoju regionu, w tym dostępu do opieki zdrowotnej, zmniejszenia ubóstwa dzieci oraz ich edukacji. Zrzesza kobiety, które…
101. Dzień Migranta i Uchodźcy – „Kościół bez granic Matką wszystkich”

101. Dzień Migranta i Uchodźcy – „Kościół bez granic Matką wszystkich”

W orędziu wydanym z tej okazji napisał: „Kościół bez granic, matka wszystkich, szerzy w świecie kulturę przyjmowania i solidarności, zgodnie z którą nikogo nie wolno uważać za niepotrzebnego, będącego nie na swoim miejscu czy…

Caritas Polska z pomocą dla ofiar prześladowań w północnym Iraku

Łącząc się z Papieżem Franciszkiem oraz wspólnotą międzynarodową w modlitwie i apelu o pokój w północnym Iraku, Caritas Polska spieszy z pomocą poszkodowanym. Chrześcijanie i inne grupy etniczne i religijne wskutek bezprecedensowej…