Caritas w Polsce zebrała blisko 438 ton żywności podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności „Tak, Pomagam”!

W akcję zaangażowanych było prawie 20 tysięcy wolontariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas w całej Polsce, którzy zbierali żywność w 2 052 sklepach. Wolontariusze zbierali żywność w 938 sklepach sieci…

Otwarcie Domu Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej

W Domu Matki i Dziecka będą zatrudnione opiekunki z wykształceniem pracownika socjalnego, pedagodzy oraz specjaliści pracy z rodziną, ściśle planujemy także współpracować z Centrum Pomocy Rodzinie i Życiu, co umożliwi korzystanie…

Pomóżmy rodakom pochodzącym z Ukrainy odnaleźć się w Polsce

Wiele osób posiadających Kartę Polaka z obszarów objętych konfliktem wojennym na Ukrainie emigruje do Polski. Trudno im się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Brak środków do życia, mieszkania, pracy i niepewność jutra stawiają…

Uczymy się służyć. "Dzień Caritas" w Zespole Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

Zgromadzonych gości przywitała Anna Duszczyk, dyrektor Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego, od początku wspierająca Szkolne Koła Caritas w Żakowie, „Naszym zadaniem jest nieść pomoc potrzebującym, poświęcać swój wolny czas,…

"Damy radę!". Jak pomóc osobom bezdomnym - rozmowa z Januszem Sukiennikiem

„Damy Radę!” prowadzony jest przez Caritas Polska jako program pilotażowy, który jest alternatywą dla rozwiązań, stosowanych obecnie w ramach pomocy dla osób w kryzysie bezdomności. https://youtu.be/9MRLjatRDcQ Przeczytaj więcej…

Aby żyć, siebie samego trzeba dać...

Czcigodni Księża, Parafialne Zespoły Caritas oraz Akademickie, Szkolne i Przedszkolne Koła Caritas, Szanowni Ofiarodawcy i Przyjaciele! Nie może być lepszej pory na świętowanie życia niż wiosna, gdy wokół wszystko oczekuje zmartwychwstania…

Łódź: Caritas wydała kolejny numer "Bez Reszty"

W najnowszym numerze m.in.: opowieść o początkach hospicjum domowego i pierwszych działaniach łódzkiej Caritas. Darczyńca, który od kilkunastu lat funduje chleb dla ubogich opowie o motywach swojej ofiarności. W gazecie czytelnicy…

Wsparcie niepełnosprawnych „szyte na miarę”

W związku z wydłużonym terminem działań rekrutacyjnych do projektu zapisali się kolejni opiekunowie, którzy na co dzień borykają się z niepełnosprawnością swoich najbliższych, przyjaciół czy sąsiadów. Osoby te cieszą się,…