Opole: Śpiewający wolontariat

Kulturalna wizytówka Gminy Popielów występy dla mieszkańców i pracowników paliatywnej placówki wpisała w program swoich tournée. W sobotę 16. stycznia br., godzinny, galowy koncert kolęd, pastorałek i biesiadnych standardów, wysłuchało…

Olsztyn: Miłosierdzie w SKC

Dziesięciu wolontariuszy z opiekunem w ciągu dwóch dni trwania akcji zebrało kilkaset kilogramów artykułów spożywczych, które zostały przeznaczone na pomoc podopiecznym Centrali Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Ostatnia przeprowadzona…

Jasełka w WTZ Caritas w Ropczycach

Gośćmi byli m.in.: biskup rzeszowski Jan Wątroba, dyrektorzy Caritas - ks. Stanisław Słowik i ks. Władysław Jagustyn, duszpasterz placówki - miejscowy proboszcz ks. Stanisław Mazur, starosta ropczycko-sędziszowski Witold Darłak, burmistrz…

Togo: Lekarstwa dla apteki St. Fridolin

Zakupiono leki pierwszej pomocy, leki przeciwbólowe, przeciwmalaryczne, a także witaminy i środki opatrunkowe (m. in. Paracetamol, Ibuprofen, Nystatynę, Furosemid, Chininę, Diclofenac, Fenobarbital, Erytromycynę i Amoksycylinę). Osoby…

Bielsko-Biała: spotkanie opłatkowe dla niepełnosprawnych

Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, który z tej okazji przewodniczył Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, za papieżem Franciszkiem zachęcił, by w trwającym nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia wykorzystać każdą…

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

W orędziu wydanym z tej okazji papież Franciszek napisał: Dzisiaj, bardziej niż w minionych czasach, Ewangelia miłosierdzia porusza sumienia, nie pozwala przyzwyczajać się do cierpienia innych i wskazuje drogi odpowiedzi zakorzenione…

Poświęcenie Domu „Senior - Wigor” w Proszowicach

Po uroczystym przywitaniu gości przez Zastępcę Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Krzysztofa Banasika oraz Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice p. Grzegorza Cichego, głos zabrali Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron oraz Wicemarszałek…

Warszawa: Trochę ciepła dla bezdomnego

Dzięki hojności naszych Ofiarodawców do śpiworów i kubków dołączyliśmy ciepłe koce, które zakupiliśmy w ramach zbiórki „Trochę ciepła dla bezdomnego.” Tym razem przedstawiciel Caritas Polska pojechał z darami z patrolem…

Bydgoszcz: Bądźmy widoczni!

W trakcie spotkania poruszyliśmy również bardzo ważny temat jakim są odblaski. Tłumaczyliśmy, że ceną za brak odblasku często jest śmierć lub kalectwo, że dzięki elementom odblaskowym jesteśmy widoczni i bezpieczni. Na koniec…

Lublin: Spotkanie Wolontariuszy SKC i Centrali CAL

Gala rozpoczęła się jak co roku Eucharystią, którą celebrowali nasi Księża Dyrektorzy - ks. Wiesław i ks. Marcin. Jak podkreślał ks. Kosicki była to wspaniała okazja by dziękować Panu Bogu za to, że otrzymaliśmy dar pomagania…