„Troska Kościoła o chorych” – sympozjum w Głuchołazach

Spotkanie medycznego środowiska Caritas w Polsce zorganizowane przez Caritas Diecezji Opolskiej przy współudziale Caritas Archidiecezji Katowickiej i Caritas Polska wpisane jest w cykl obchodów Roku Caritas. Celem sympozjum była wymiana…

Rekolekcje dla dyrektorów Caritas w Polsce

Każdego dnia dyrektorzy Caritas uczestniczyli w Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Liturgii Godzin, do której rozważania prowadził bp Dajczak. Środa była dniem pokutnym - odbyło się nabożeństwo nawrócenia połączone…

Warzywa i owoce objęte rosyjskim embargiem wypełniają magazyny Caritas

Producenci deklarujący, że przekażą żywność do nieodpłatnej dystrybucji, zgłosili się do Caritas Polska i został im wskazany któryś z 44 magazynów Caritas na terenie Polski do przesłania żywności. W magazynie przeprowadza się odbiór jakościowy i z dokumentem przekazania żywności producent zgłasza się do Agencji Rynku Rolnego po rekompensatę, która obejmuje towar, pakowanie i transport. Po […]

Wielki Post w Caritas Bydgoszcz

Papież Zwraca uwagę, że jest to czas odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych, a jednocześnie jest to „czas łaski”. Podejmuje temat globalizacji obojętności wobec Boga i bliźniego. Przywołuje trzy aspekty: 1.…

Caritas Europa - 1/4 Europejczyków na granicy ubóstwa

Jak informuje Radio Watykańskie, dane takie znajdujemy w opublikowanym przez Caritas Europa trzecim już raporcie przygotowanym podczas trwającego kryzysu gospodarczego. Wynika z niego, że liczba biednych nieustannie rośnie, co jest konsekwencją…

Ks. Marian Subocz o inauguracji akcji Jałmużna Wielkopostna 2015

Zapraszamy na stronę internetową Jałmużny Wielkopostnej: www.jalmuzna-akcjecaritas.com

Sympozjum „Troska Kościoła o chorych” w Głuchołazach (27 lutego) - zaproszenie

Spotkanie, które jest organizowane w ramach obchodów Roku Caritas ma przede wszystkim na celu omówienie doświadczeń wieloletniej pomocy Caritas na polu działalności medycznej, jak również wspólne przyjrzenie się problemom dzisiaj…
Jałmużna Wielkopostna Caritas 2015

Jałmużna Wielkopostna: 746 tysięcy skarbonek z hasłem Wiara i Miłosierdzie trafi do polskich domów z okazji rozpoczynającego się Wielkiego Postu

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na kondycję i potrzeby osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. Zebrane środki rozdysponowane zostaną przez Caritas parafialne i diecezjalne. Skarbonkę Jałmużny Wielkopostnej może otrzymać każdy, akcja szczególnie jednak promowana jest przez Szkolne Koła Caritas, których jest w Polsce blisko 4900 i przez Parafialne Zespoły Caritas, których […]