Darczyńców, współpracowników i wolontariuszy, którzy wspierają na co dzień potrzebujących, uhonorowała Caritas diecezji bielsko-żywieckiej nagrodą „Dzban św. Jana Kantego”. Podczas uroczystych obchodów 25-lecia diecezjalnej Caritas ogłoszono 24 października w Bielsku-Białej nie tylko laureatów nagrody, ale także modlono się w czasie Eucharystii pod przewodnictwem bp. Romana Pindla i dziękowano za miłosierdzie Boga, które inspiruje nieustannie ludzi do pomocy najsłabszym.

Glinianą figurkę, odwołującą się do legendy o św. Janie Kantym, który w cudowny sposób miał pomóc pewnej dziewczynie, otrzymały konkretne osoby zaangażowane w pomoc bliźnim oraz organizacje charytatywne. Nagrodę w kategorii „darczyńca” otrzymał Eugeniusz Jurecki z parafii w Hałcnowie, w kategorii „świadectwo” przyznano ex aequo dwie nagrody: dla wolontariuszki Caritas, Ireny Pasierbek z Aleksandrowic oraz całego zespołu parafialnego Caritas z Łodygowic. W kategorii „współpraca” nagrodzono Bielskie Koło Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta, które od 28 lat troszczy się o najbardziej potrzebujących. Jego prezes Piotr Ryszka dedykował tę nagrodę swemu wielkiemu poprzednikowi, znanemu bielskiemu społecznikowi śp. Tadeuszowi Cozacowi.

Nagrody wręczyli bp Roman Pindel oraz dyrektor bielsko-żywieckiej Caritas ks. Robert Kasprowski, który wyjaśnił, że wszyscy nominowani zasługują na nagrody. „Obrady kapituły były bardzo trudne. I po raz pierwszy przyznaliśmy dwie równorzędne nagrody w jednej z kategorii” – dodał.

Podczas jubileuszowej gali ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, przyznał specjalne nagrody ludziom związanym z historią bielsko-żywieckiej Caritas. Złote Medale Zasługi otrzymali: pierwszy dyrektor diecezjalnej Caritas ks. prałat Kazimierz Malaga, jego następca ks. prałat Józef Zajda oraz długoletni wicedyrektor ks. Ignacy Czader. Brązowe Medale Zasługi otrzymały Ewa Jończyk oraz Aneta Orlanka.

Dyrektor Caritas, który po raz pierwszy gościł w Bielsku-Białej, zapewnił, że będzie wspomagał dzieła bielsko-żywieckiej Caritas nie tylko modlitwą.

Galę w Bielsku-Białej uświetnił zespół „Raz Dwa Trzy”. Jego lider Adam Nowak zauważył, że pomoc innym ludziom potrzebuje rozgłosu. „Ci, co pomagają nie potrzebują rozgłosu, ale zawsze warto docenić odwagę i dobro” – powiedział ze sceny.

Przed oficjalną galą, która odbyła się na scenie Bielskiego Centrum Kultury, bp Roman Pindel przewodniczył Mszy św. w bielskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wraz z ordynariuszem modli się biskupi Piotr Greger i Tadeusz Rakoczy. W homilii biskup senior wspominał dokonania bielsko-żywieckiej Caritas, obchodzącej swój srebrny jubileusz.

Biskup przypomniał, że otwieranie się na drugiego człowieka to dar i zadanie dla każdego chrześcijanina. „Chrystus wzywa nas nieustannie do czuwania, które mamy wypełniać modlitwą i czynieniem dobra” – podkreślił biskup. Duchowny zachęcił do dziękczynienia za dobro, które dokonało się dzięki wszystkim ludziom zaangażowanym w dzieła Caritas podczas ostatnich 25 lat, słowami św. Matki Teresy z Kalkuty: „Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy w naszych braciach i siostrach Ciebie rozpoznali. Panie, otwórz nasze uszy, abyśmy usłyszeli płacz i wołanie głodnych, zmarzniętych, przerażonych i zgnębionych”.

Nagroda „Dzban św. Jana Kantego” to gliniana figurka wykonana przez podopieczną jednej ze świetlic terapeutycznych dla niepełnosprawnych. Nawiązuje do legendy o rozbitym dzbanie, który został sklejony dzięki modlitwie św. Jana Kantego. Przedstawia zmartwioną dziewczynkę czekającą na pomoc.

Ogółem w roku 2017 do nagrody Caritas diecezji bielsko-żywieckiej „Dzban św. Jana Kantego” nominowano 8 osób i instytucji. Nagrodę wręczono po raz trzeci w historii diecezji. Po raz pierwszy galę zorganizowano nie w rodzinnym mieście św. Jana Kantego, lecz w stolicy Podbeskidzia.