28 listopada w Jaśle oraz 29 listopada 2017 r. w Rzeszowie odbyło się Jesienne Spotkanie Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej, któremu towarzyszyły biblijne słowa z „Orędzia na I Światowy Dzień Ubogich”: „Nie miłujmy słowem, lecz czynem”.

Licznie zgromadzeni nauczyciele i uczniowie wysłuchali interesującej prelekcji wygłoszonej przez finalistkę konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Nauczyciel-Wolontariusz” Panią Agnieszkę Jakubowską-Cetnar z Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Dębicy, która przedstawiła przykłady dobrych praktyk, dzieląc się bogatym doświadczeniem w zakresie organizowanych akcji przez wolontariuszy SKC na rzecz osób potrzebujących.

Spotkanie poprowadził wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. dr Piotr Potyrała, który zaprezentował zebranym przykłady działań podejmowanych przez wolontariuszy SKC na rzecz osób bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych oraz potrzebujących, omówił minione i bieżące działania Caritas, wspominając m.in. Ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy Caritas, które we wrześniu br. odbyło się w Łodzi. Zachęcił także do włączenia się w akcje, które Kościół będzie organizował w czasie Adwentu.

Jesienne spotkanie SKC zakończyła wspólna modlitwa pod przewodnictwem ks. Stanisława Słowika, dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, który podziękował zgromadzonym za codzienną pomoc, jaką otaczają potrzebujących.

Liczne uczestnictwo członków Szkolnych Kół Caritas w Jesiennym Spotkaniu pokazało siłę uczniów, którzy nie wstydzą się swojej wiary i wyrażają ją na co dzień przez czyny chrześcijańskiego miłosierdzia.

opr.  s. Agata Jakieła, sekretarz CDRz