Rozpoczęły się wielkopostne rekolekcje dla członków Parafialnych Zespołów Caritas. Pierwsza tura odbyła się 16-18 lutego w ośrodku Caritas w Ostrowcu koło Wałcza, wzięło w niej udział 70 osób.

Druga odbędzie się tydzień później w Kołobrzeskim ośrodku Aniołów Stróżów, zapisało się na nią ponad 100 członków PZC.

Obydwie tury powadzi biblista ks. prof. Janusz Lemański, stąd tegoroczne rekolekcje mają charakter rozważań Pisma św. Prowadzący mówił m.in. o obliczach miłosierdzia, które można odkryć na kartach Biblii.

Jak podkreśla ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji, formacja biblijna jest czymś bardzo istotnym dla wszystkich działających w Caritas.

– My nie uprawiamy bowiem filantropii. Nasze działanie jest czymś więcej. Przez to, co robimy, chcemy także dawać ludziom Boga. Nie da się tego czynić bez nieustannego poszukiwania źródła naszego działania, czyli właśnie relacji z Bogiem – powiedział dyrektor.

Zdjęcia: Ks. Tomasz Roda