Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPPP) w Siedlcach, w Białej Podlaskiej i w Łosicach w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Caritas wzorem lat ubiegłych po raz kolejny zaprosiła do współpracy instytucje zajmujące się wsparciem w zakresie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Dzięki tej inicjatywie możliwe było stworzenie wspólnego harmonogramu dyżurów specjalistów na co dzień pracujących w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz Komendzie Miejskiej Policji odbywających się w siedzibie przy ul. Budowlanej 1.

– Zależało nam na stworzeniu możliwości, w ramach których w sposób realny i kompleksowy będziemy mogli podjąć działania ukierunkowane na niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw, edukację w zakresie praw osób pokrzywdzonych i świadków przestępstw oraz eliminację barier, które uniemożliwiają im reagowanie na krzywdzenie – mówi Magdalena Ozygała, osoba I kontaktu w OPPP w Siedlcach. I dodaje:

– Zapraszamy Państwa do kontaktu i spotkań, które mogą zaowocować trwałymi zmianami i wymiernymi efektami dla osób potrzebujących.

Harmonogram pracy w ramach Tygodnia i adresy, gdzie można uzyskać pomoc dostępne są na stronie www.siedlce.caritas.pl