Aktualności

Koszalin: 25-lecie Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - konferencja prasowa

W konferencji uczestniczyli dyrektor Caritas DKK ks. Tomasz Roda, bp Krzysztof Zadarko, ks. Krzysztof Sendecki, dyrektor hospicjum im. bp. Czesława Domina w Darłowie oraz Ewa Horanin, reprezentująca Szkolne Koła Caritas. Bp Zadarko zarysował…

Jubileusz 25-lecia działalności odrodzonej Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Nasz jubileusz rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Stefana Regmunta w zielonogórskiej konkatedrze. Homilię wygłosił wicedyrektor Caritas Polska o. Hubert Matusiewicz, który podkreślił rolę naszej Caritas Diecezjalnej…

Ks. Wiesław Kosicki, manager pomagania. Wywiad

Zacznijmy od początku. Powołanie – nagle, z dnia na dzień? W życiu człowieka są takie chwile, takie wydarzenia, które na pewno kreują wybory, decyzje krótkotrwałe i na całe życie. W moim ­młodzieńczym życiu było wiele różnych…

Lublin: Inauguracja jubileuszu 25-lecia Caritas Archidiecezji Lubelskiej - zaproszenie

Historia naszej organizacji na trwałe jest związana z życiem Kościoła i losami naszej Ojczyzny. Caritas oficjalnie została powołana zaraz po zakończeniu wojny, kiedy to dekretem z 14 września 1945 r. biskup lubelski Marian Fulman…

Łódź: SUKCESJA Partnerem Strategicznym i finansowym łódzkiej Caritas w roku 25-lecia działalności

Sygnatariusze listu zgodnie oświadczyli, że współpraca obejmie wspólne akcje i imprezy zaplanowane do 16 kwietnia 2016 roku, w których Fabryka Biznesu pełnić będzie rolę Partnera Strategicznego i Finansowego, a Caritas – Partnera…