Aktualności

Caritas: Będą mieszkania wspierane dla osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych

Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymał dotację z Unii Europejskiej na remont dawnego budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie. Obiekt zostanie zaadaptowany na potrzeby mieszkań wspieranych i sal dziennej rehabilitacji.

Rodziny wielodzietne w Krasnem

Tym razem zaproszono 44 rodziny z Gminy Krasne, tj.: z Malawy, Palikówki, Strażowa i Krasnego. Świętowanie rodzin rozpoczęło się uroczystą Eucharystią w miejscowym kościele pod przewodnictwem księdza biskupa Edwarda Białogłowskiego,…

Poświęcenie wyremontowanego schroniska dla kobiet

Dyrektor kieleckiej Caritas ks. Stanisław Słowik wprowadził zebranych w atmosferę świątecznego spotkania i opowiedział o przebiegu remontu placówki. Po modlitwie i odśpiewaniu kolędy ks. Krzysztof Banasik poświęcił budynek oraz…

Rzeszów: Wigilie dla ubogich

Zgromadzonych powitał ks. dr Marian Putyra – dyrektor Okręgu Caritas. Ponadto w gronie biednych zasiedli: poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Rady Miasta Henryk Rak, burmistrz Jasła Ryszard Pabian, dyrektor MOPS Dorota Lignar, wójt…

Kielce: Miejsce, gdzie człowiek jest kochany

W homilii bp Jan bardzo konkretnie wskazał misję do wykonania dla wszystkich osób tworzących Dom dla Niepełnosprawnych, także w poszerzonych, nowych zadaniach. Ma to być miejsce, gdzie człowiek jest kochany. Na nic zda się techniczne…