Aktualności

Podprogram 2016 już na nami

30 czerwca 2017 r.  wolontariusze i pracownicy Caritas w 25 diecezjach w Polsce wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2016. Od sierpnia 2016 roku 11 382 ton artykułów…

Spotkanie przedstawicieli Caritas diecezjalnych zajmujących się pomocą żywnościową

17 maja odbyło się spotkanie koordynatorów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, które było podsumowaniem dziesięciu miesięcy realizacji pomocy w postaci dystrybucji żywności w 25 diecezjach. Od sierpnia 2016 roku za pośrednictwem…

Radom: Wsparcie dla najuboższych w ramach FEAD

O akcji poinformowano w czasie konferencji prasowej, która odbyła się 11 czerwca w siedzibie radomskiej Caritas. Krzysztof Sokołowski, dyrektor Radomskiego Banku Żywnościowego, który powstał z inicjatywy biskupa Jana Chrapka poinformował,…

Siedlce: Wielkanocne spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas

12 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyło się spotkanie i agapa wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas, którzy aktywnie włączają się w pomoc ubogim. Spotkanie poprzedziła Msza Święta, sprawowana w katedrze siedleckiej…

Caritas Polska rozpoczęła realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD - Podprogram 2014

Instytucją Zarządzającą Programem FEAD jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego. Do realizacji PO PŻ w latach 2014-2015 zostały wybrane cztery organizacje pozarządowe: Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. 2 grudnia rozpoczęły się dostawy artykułów spożywczych do 35 magazynów Caritas na terenie […]