Aktualności

Myczkowce: Wielkopostne rekolekcje Parafialnych Zespołów Caritas z diecezji rzeszowskiej

Duchowym ćwiczeniom, konferencjom i modlitwie przewodniczył ks. dr hab. Janusz Mierzwa z Uniwersytetu Papieża Jana Pawła II w Krakowie. Kaznodzieja rozważał m. in. ewangeliczne przesłanie trzech gór: Góry Kuszenia, Góry Kalwarii i…

Koszalin: Rekolekcje ks. Jana Kaczkowskiego dla Akademii Caritas

Ks. Jan Kaczkowski był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę duszpasterską, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od lat sam zmaga się z chorobą nowotworową. Jako bioetyk starał się w prostych słowach wyjaśnić skomplikowane…

Kraków: Jałmużna - sposób na obojętność

Akcja ma charakter wychowawczy: uczy, że miłość bliźniego wymaga od nas daru z siebie: swojego czasu, pieniędzy, zainteresowania. Jej głównym celem jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu miłosierdzia i wrażliwości na potrzeby…

Wielki Post w Caritas Bydgoszcz

Papież Zwraca uwagę, że jest to czas odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych, a jednocześnie jest to „czas łaski”. Podejmuje temat globalizacji obojętności wobec Boga i bliźniego. Przywołuje trzy aspekty: 1.…

Ks. Marian Subocz o inauguracji akcji Jałmużna Wielkopostna 2015

Zapraszamy na stronę internetową Jałmużny Wielkopostnej: www.jalmuzna-akcjecaritas.com