Aktualności

Kraków: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

W tym roku WDPD realizowane jest pod hasłem „Głodni Miłosierdzia”. Dzięki prowadzonej od 22 lat akcji na polskich stołach co roku płoną dziesiątki tysięcy świec z logo Caritas, a dzięki hojności ludzi wielkich serc pomoc otrzymują…

Toruń: Taaaka świeca Caritas!

Wydarzenie będzie wypełnione oczekiwaniem na Światowe Dni Młodzieży, podczas których w lipcu 2016 r. spotkamy się w Polsce z Ojcem Świętym. W oczekiwaniu będziemy uczyć się hymnu Światowych Dni Młodzieży. Na tor-torowej uroczystości…

Wigilia w świetlicy

W ramach zadania publicznego pn. "Czas wolny z Caritas",  realizowanego w roku 2014 w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015, w świetlicy…

Caritas dla bydgoszczan

22 grudnia na Starym Rynku w Bydgoszczy odbyła się Wigilia Bydgoska. Wolontariusze Caritas Diecezji Bydgoskiej  rozdali wśród zgromadzonych osób opłatki. Ze sceny popłynęły kolędy w wykonaniu zespołów dziecięcych i młodzieżowych.…

Spotkania wigilijne dla bezdomnych

Namiastkę świąt Bożego Narodzenia mogli przeżyć bezdomni podczas spotkania wigilijnego, które odbyło się w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn w Radomiu oraz jadłodajni przy ulicy Kościelnej. Obie placówki…