Darowizna w ramach działalności pożytku publicznego

Caritas Polska od samego początku prowadzi działalność charytatywno-opiekuńczą jako organizacja kościoła katolickiego. Ponadto od 2004 r. jest również organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000198645). Każdy darczyńca może samodzielnie zdecydować, czy chce wesprzeć projekty Caritas Polska w ramach kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej czy organizacji pożytku publicznego.

Jeśli chcesz przekazać darowiznę na Caritas Polska w ramach działalności pożytku publicznego (OPP) na pomoc najbardziej potrzebującym w kraju i za granicą, tj. osobom starszym, niepełnosprawnym, schorowanym, dzieciom z ubogich rodzin, ofiarom klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, zrób to korzystając z poniższych kont bankowych:

  • 11 1160 2202 0000 0005 5245 5861 (dla wpłat w PLN)
  • 11 1160 2202 0000 0005 5263 1043 (dla wpłat w EUR)
  • 59 1160 2202 0000 0005 5263 1149 (dla wpłat w USD)

Bank Millennium S.A.
al. Jerozolimskie 133
02-304 Warszawa
S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX

Darowizny przekazywane w inny sposób, np. na pozostałe konta bankowe, poprzez SMS lub płatności online w serwisach internetowych prowadzonych przez Caritas Polska są traktowane jako wsparcie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej Caritas Polska.

Rozliczenie przekazanej darowizny w Urzędzie Skarbowym

Poniżej znajdziesz ogólne wskazówki dotyczące kwestii podatkowych. Pamiętaj jednak, aby przed złożeniem zeznania podatkowego sprawdzić aktualny stan prawny.

Informacje ogólne

Darowiznę można rozliczyć w zeznaniu podatkowym obejmującym rok, w którym została ona przekazana. Przykładowo: jeśli darowiznę przekazano w 2022 roku, to powinna zostać rozliczona w zeznaniu składanym w 2023 roku (zeznanie za rok 2022). Osoby fizyczne dołączają do zeznania PIT-O, natomiast dla osób prawnych przewidziany został załącznik CIT-D. W obu przypadkach można rozliczyć w Urzędzie Skarbowym wyłącznie darowizny przekazane na konto bankowe.

Rozliczenie darowizny na działalność pożytku publicznego

Aby odliczyć darowiznę przekazaną na rzecz Caritas Polska w ramach działalności pożytku publicznego, należy dysponować następującymi dokumentami:

  • dowodem wpłaty,
  • pokwitowaniem.

Wniosek o wydanie pokwitowania dostępny jest pod linkiem: wniosek o wydanie oświadczenia potwierdzającego wpłaty

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1) można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) – w kwocie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dla osób fizycznych i 10 % dla osób prawnych od dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

Rozliczenie darowizny na charytatywno-opiekuńczą działalność Caritas Polska

Aby odliczyć darowiznę przekazaną na rzecz Caritas Polska w ramach charytatywno-opiekuńczej działalności statutowej, należy dysponować następującymi dokumentami:

  • dowodem wpłaty,
  • pokwitowaniem,
  • sprawozdaniem o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą wystawionym przez Caritas Polska w ciągu 2 lat od przekazania darowizny.

Wniosek o wydanie pokwitowania oraz sprawozdania dostępny jest pod linkiem: wniosek o wydanie oświadczenia potwierdzającego wpłaty

Zgodnie z art. 55 ust. 7 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 roku darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. Oznacza to, że darowizny przekazane na cele charytatywno-opiekuńcze darczyńca może odliczyć bez limitu kwoty.