O Caritas diecezjalnej
Adres:
Adres (biuro):
 
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
Pl. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce
(budynek przy Katedrze Kieleckiej)
+48 41 344 52 82, +48 41 344 39 86
+48 41 344 67 28
kielce@caritas.pl
www.kielce.caritas.pl
REGON:
NIP:
KRS:
290505494
6570389452
0000198087
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
ks. Stanisław Słowik
ks. Krzysztof Banasik
Konto bankowe PLN: 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811
31 1240 1372 1111 0000 1250 3122
Konto bankowe EUR: 63 1240 1372 1978 0010 0188 7520