Ks. Marcin Iżycki

dyrektor Caritas Polska

Ks. Marcin Iżycki jest kapłanem diecezji warszawsko-praskiej. Urodził się 9 lipca 1973 r., w Sochaczewie. Pochodzi z Żyrardowa. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 r. z rąk bp. Kazimierza Romaniuka. Studiował na PWT w Warszawie, na UKSW, gdzie ukończył studia doktoranckie z misjologii oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1998-2005 był wikariuszem w parafiach diecezji. W latach 2006 – 2008 r. organizował Dzieło Pomocy „Ad Gentes” i był pierwszym jego dyrektorem. W latach 2004-2013 był wykładowcą misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko – Praskiej. W latach 2007-2008 był konsultorem Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 2007 – 2017 sprawował funkcję dziekana Służby Celnej w Ministerstwie Finansów oraz kapelana Izb Celnych w Warszawie, Łodzi i Białej Podlaskiej. Posiada stopień młodszego inspektora celnego. W 2016 roku ks. Marcin Iżycki został odznaczony brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, a w 2017 roku Medalem „Milito Pro Christo”.

W latach 2010 -2017 był delegatem Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC ds. misji, diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych oraz dyrektorem Wydziału Misyjnego w Kurii Biskupiej. Ks. Iżycki w latach 2011 – 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko – Praskiej.

W dniu 6 czerwca 2017 roku decyzją biskupów zebranych na 376 Sesji Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski został wybrany na funkcję dyrektora Caritas Polska.

Prezydent RP, Pan Andrzej Duda w dniu 11 IX 2017 roku powołał księdza Marcina Iżyckiego w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

ks. Krzysztof Sroka

zastępca dyrektora Caritas Polska

Jest kapłanem Archidiecezji Gdańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego 22 czerwca 1996 roku w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. W latach 1996-2015 pracował jako wikariusz w kilku parafiach Archidiecezji Gdańskiej, gdzie szczególnie dał się poznać jako człowiek pogodny i życzliwy, z entuzjazmem angażujący się w działania pomocowe w ramach parafialnych struktur Caritas. Od 2014 roku pełnił obowiązki wizytatora katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej, zaś w 2015 roku został Wicedyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. W uznaniu zasług, w grudniu 2015 roku, został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Staroszkockiej w Gdańsku.

Funkcję zastępcy dyrektora pełni od października 2017 r.

Odpowiada m.in. za działania krajowe, pomoc żywnościową i działania wobec osób zagrożonych wykluczeniem.

Jarosław Bittel

zastępca dyrektora Caritas Polska

Funkcję zastępcy dyrektora pełni od października 2017 r. Odpowiada m.in. za działania zagraniczne, emergency (reakcje na kataklizmy i klęski żywiołowe) oraz komunikację społeczną Caritas Polska.

Urodzony w Warszawie. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator, ekspert i trener w projektach humanitarnych i rozwojowych w Polsce i za granicą.

W latach 1993-2005 pracował w Caritas Polska, zajmował się obsługą prawną oraz koordynacją zagranicznych projektów humanitarnych m.in. wysyłką transportów humanitarnych dla ofiar wojny na Bałkanach, transporty humanitarne do Czeczenii, Abchazji, pomoc humanitarna w Rwandzie i Kongo, Turcji oraz na Litwie skierowana do polskiej mniejszości. W latach 2000 – 2004 r. delegat Caritas Europa do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W latach 1995 – 2017 konsultant prawny i dyrektor Biura Prawnego w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 2006-2009 prezes zarządu Dzieła Pomocy „Ad Gentes” realizującego projekty humanitarne wspierające działalność polskich misjonarzy na całym świecie.

W latach 2006 – 2010 wiceprezes i członek zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie realizującej liczne projekty humanitarne i rozwojowe skierowane do Polaków zamieszkujących w krajach b. ZSSR. Odpowiedzialny za kraje Bałkanów, Mołdawię, Gruzję i kraje Azji Centralnej.

W latach 2011–2017 r. członek zarządu Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko–Praskiej realizującego projekty humanitarne i społeczne, wspierającego działalność misjonarzy Diecezji Warszawsko-Praskiej w Republice Środkowo-Afrykańskiej, Sierra Leone, Peru, Zambii, Indiach, Kazachstanie, Ukrainie.

W latach 2005 -2017 koordynator, ekspert i trener w ponad 25 projektach realizowanych poza granicami Polski w Mołdawii, Ukrainie, Gruzji, Armenii i Federacji Rosyjskiej. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami pomocy rozwojowej, humanitarnej i pomocy socjalnej.

Odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.