Ks. dr Marcin Iżycki

Dyrektor Caritas Polska

Ks. dr Marcin Iżycki jest kapłanem diecezji warszawsko-praskiej. Urodził się 9 lipca 1973 r., w Sochaczewie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 r. z rąk Księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka. Studiował na PWT w Warszawie, na UKSW oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006 – 2008 organizował Dzieło Pomocy „Ad Gentes” i był pierwszym jego dyrektorem. W latach 2004-2013 był wykładowcą misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. W latach 2007-2008 był konsultorem Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 2007 – 2017 sprawował funkcję dziekana Służby Celnej w Ministerstwie Finansów oraz kapelana Izb Celnych w Warszawie, Łodzi i Białej Podlaskiej. Posiada stopień młodszego inspektora celnego. W 2016 r. został odznaczony brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, a w 2017 r. Medalem „Milito Pro Christo”.

W latach 2010 – 2017 był delegatem Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC ds. misji, diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych oraz dyrektorem Wydziału Misyjnego w Kurii Biskupiej, a w latach 2011 – 2017 pełnił funkcję dyrektora Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W dniu 6 czerwca 2017 r. decyzją biskupów zebranych na 376. Sesji Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski został wybrany na dyrektora Caritas Polska.

Prezydent RP, Pan Andrzej Duda, w dniu 11 września 2017 r. powołał ks. dra Marcina Iżyckiego w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Jarosław Bittel

Jarosław Bittel

Zastępca dyrektora Caritas Polska

Funkcję zastępcy dyrektora pełni od października 2017 r. Odpowiada m.in. za działania zagraniczne, emergency (reakcje na kataklizmy i klęski żywiołowe) oraz komunikację społeczną Caritas Polska.

Urodzony w Warszawie. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator, ekspert i trener w projektach humanitarnych i rozwojowych w Polsce i za granicą.

W latach 1993-2005 pracował w Caritas Polska, zajmował się obsługą prawną oraz koordynacją zagranicznych projektów humanitarnych m.in. wysyłką transportów humanitarnych dla ofiar wojny na Bałkanach, transporty humanitarne do Czeczenii, Abchazji, pomoc humanitarna w Rwandzie i Kongo, Turcji oraz na Litwie skierowana do polskiej mniejszości. W latach 2000 – 2004 r. delegat Caritas Europa do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W latach 1995 – 2017 konsultant prawny i dyrektor Biura Prawnego w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 2006-2009 prezes zarządu Dzieła Pomocy „Ad Gentes” realizującego projekty humanitarne wspierające działalność polskich misjonarzy na całym świecie.

W latach 2006 – 2010 wiceprezes i członek zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie realizującej liczne projekty humanitarne i rozwojowe skierowane do Polaków zamieszkujących w krajach b. ZSSR. Odpowiedzialny za kraje Bałkanów, Mołdawię, Gruzję i kraje Azji Centralnej.

W latach 2011–2017 r. członek zarządu Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko–Praskiej realizującego projekty humanitarne i społeczne, wspierającego działalność misjonarzy Diecezji Warszawsko-Praskiej w Republice Środkowo-Afrykańskiej, Sierra Leone, Peru, Zambii, Indiach, Kazachstanie, Ukrainie.

W latach 2005 -2017 koordynator, ekspert i trener w ponad 25 projektach realizowanych poza granicami Polski w Mołdawii, Ukrainie, Gruzji, Armenii i Federacji Rosyjskiej. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami pomocy rozwojowej, humanitarnej i pomocy socjalnej.

Odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

malgorzata_jarszewska_dyrekcja

Małgorzata Jarosz-Jarszewska
Zastępca dyrektora Caritas Polska

W Caritas Polska pracuje od września 2016 roku – od początku w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa oraz jako koordynator programów społecznych dla seniorów, pomocy żywnościowej i współpracy z sieciami handlowymi. Od marca 2020 roku zajmowała się pomocą dla seniorów w pandemii organizowaną przez Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi w całym kraju. Obecnie jest odpowiedzialna także za współpracę z Caritas diecezjalnymi w ramach ogólnopolskich programów społecznych przeznaczonych dla dzieci, seniorów, migrantów i osób w kryzysie bezdomności. Ponadto koordynuje działalność serwisu crowdfundingowego UratujęCie.pl oraz wsparcie dla placówek Caritas w Polsce.
Wywodzi się z warszawskiego środowiska harcerskiego ZHR, studiowała zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawskiej Szkole Zarządzania oraz chemię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w komercyjnych firmach handlowych i farmaceutycznych, a od 2006 roku koordynowała ogólnopolskie programy społeczne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich.
Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania ludźmi, zarządzania projektami, negocjacji oraz współpracy z biznesem. Ma męża i dorosłą córkę.

Powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Caritas Polska dekretem nr 17/2021 z dnia 18.11.2021 r.

Ireneusz Krause

Zastępca dyrektora Caritas Polska

Pracownikiem Caritas Polska jest od kwietnia 2017 roku, najpierw w dziale migrantów i projektów w obszarze niemieckojęzycznym; od lipca 2019 roku pełnił funkcję sekretarza, a od czerwca 2021 r. jest zastępcą dyrektora. Obecnie zajmuje się ekologią integralną, współpracą z Caritas Europa, konfederacją Caritas Internationalis oraz wewnętrznym rozwojem instytucjonalnym Caritas (w tym Standardami Zarządzania Caritas Internationalis).

Studiował nauki polityczne, socjologię i dyplomację na uniwersytetach w Bydgoszczy, Bonn i w Warszawie, odbył także staż naukowy na Uniwersytecie w Sienie. Pracował m.in. w środowisku akademickim, organizacjach pozarządowych, (w tym w Austrii i w Niemczech), a w latach 2014 – 2017 w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Sąsiedztwa i Negocjacji Akcesyjnych (DG NEAR).

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, negocjacji, implementowania polityk publicznych i rzecznictwa. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe dotyczą m.in. współczesnych migracji, ekologii i zmian klimatycznych. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i włoskim oraz podstawowo serbskim i francuskim.

O. Cordian Szwarc OFM

Zastępca dyrektora Caritas Polska, Animator Krajowy projektu Caritas Laudato si, Przewodniczący Rady Wolontariatu

Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w roku 2003 we Wschowie. Śluby wieczyste złożył 8 grudnia 2011 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 2012 roku z rąk abp. Stanisława Gądeckiego.

W latach 2012-2015 posługiwał w parafii św. Bonawentury w Pakości jako katecheta i wikariusz.

W tym czasie założył wspólnotę Siedem Aniołów – inicjatywę społeczno-kulturalno-ekologiczną – skierowaną do środowisk twórczych, młodzieży oraz środowisk, które podejmują pracę wychowawczą na rzecz dzieci w trudnych sytuacjach. Później został skierowany na posługę do Niemiec, do Burgkunstadt.

Po powrocie do Polski został duszpasterzem Pielgrzymki Młodzieży Różnych Dróg i Kultur. W latach 2016-2019 posługiwał w parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego w Jarocinie. Współtworzył spektakl „Laudato si” na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. W roku 2019 został skierowany do pracy duszpasterskiej w Miłakowie. W zakonie franciszkańskim jest Prowincjalnym Animatorem ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia.

W dniu 28 sierpnia 2020 r. roku decyzją biskupów zebranych na 386 Sesji Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski został wybrany na funkcję zastępcy dyrektora Caritas Polska.

Dr Urszula Bejma

Sekretarz Caritas Polska

W Caritas Polska pracuje od lipca 2019 r.: najpierw na stanowisku specjalisty do spraw programów krajowych, następnie koordynatora Obserwatorium Caritas. Od lipca 2021 r. pełni także funkcję sekretarza Caritas Polska.

Studiowała nauki o rodzinie oraz socjologię (na studiach doktoranckich) kolejno: na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Do 2018 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka około 40 artykułów naukowych w punktowanych periodykach lub wydawnictwach zbiorowych, redaktorka lub współredaktorka 9 monografii naukowych, promotor ponad 140 prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). W 2016 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze i zawodowe koncentrują się wokół problematyki rodziny, pracy socjalnej z jednostkami i grupami dysfunkcyjnymi oraz zagadnień wykluczenia społecznego i inkluzji społecznej.