Ks. Marcin Iżycki

dyrektor Caritas Polska

Ks. Marcin Iżycki jest kapłanem diecezji warszawsko-praskiej. Urodził się 9 lipca 1973 r., w Sochaczewie. Pochodzi z Żyrardowa. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 r. z rąk bp. Kazimierza Romaniuka. Studiował na PWT w Warszawie, na UKSW, gdzie ukończył studia doktoranckie z misjologii oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1998-2005 był wikariuszem w parafiach diecezji. W latach 2006 – 2008 r. organizował Dzieło Pomocy „Ad Gentes” i był pierwszym jego dyrektorem. W latach 2004-2013 był wykładowcą misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko – Praskiej. W latach 2007-2008 był konsultorem Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 2007 – 2017 sprawował funkcję dziekana Służby Celnej w Ministerstwie Finansów oraz kapelana Izb Celnych w Warszawie, Łodzi i Białej Podlaskiej. Posiada stopień młodszego inspektora celnego. W 2016 roku ks. Marcin Iżycki został odznaczony brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, a w 2017 roku Medalem „Milito Pro Christo”.

W latach 2010 -2017 był delegatem Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC ds. misji, diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych oraz dyrektorem Wydziału Misyjnego w Kurii Biskupiej. Ks. Iżycki w latach 2011 – 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko – Praskiej. 

W dniu 6 czerwca 2017 roku decyzją biskupów zebranych na 376 Sesji Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski został wybrany na funkcję dyrektora Caritas Polska.

Prezydent RP, Pan Andrzej Duda w dniu 11 IX 2017 roku powołał księdza Marcina Iżyckiego w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Ks. Marek Dec

zastępca dyrektora Caritas Polska

Jest kapłanem archidiecezji przemyskiej od 2000 r. W latach 2002-2006 posługiwał na Syberii (Rosja), gdzie m.in. pracował w diecezjalnej komisji katechetycznej, prowadził spotkania formacyjne i kursy dla katechetów świeckich.

Od 2010 r. zaangażowany w działalność Caritas Archidiecezji Przemyskiej, gdzie kierował ośrodkiem wypoczynkowym i rekolekcyjnym, sprawował opiekę nad Szkolnymi Kołami Caritas i wolontariatem w diecezji (m.in. przez organizację warsztatów integracyjno-szkoleniowych dla SKC i PZC oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych). Był również redaktorem diecezjalnego czasopisma dla grup charytatywnych „Mój Pasterz”. Prowadził spotkania rekolekcyjne dla niepełnosprawnych, ubogich i bezdomnych.

Jest absolwentem studiów doktoranckich w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie – pod patronatem UKSW w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: formacji biblijnej w grupach duszpasterskich, działalności charytatywnej organizacji kościelnych oraz wolontariatu.

W Caritas Polska pracuje od 1 lipca 2014 r.

Jarosław Bittel

zastępca dyrektora Caritas Polska

Funkcję zastępcy dyrektora pełni od października 2017 r. Odpowiada m.in. za działania zagraniczne, emergency (reakcje na kataklizmy i klęski żywiołowe) oraz komunikację społeczną Caritas Polska. 

ks. Krzysztof Sroka

zastępca dyrektora Caritas Polska

Funkcję zastępcy dyrektora pełni od października 2017 r. Odpowiada m.in. za działania krajowepomoc żywnościową i działania wobec osób zagrożonych wykluczeniem.