Gabinet medyczny w Bukanga, Tanzania

Pomóż Siostrom Samarytankom z Bukanga w Tanzanii wyposażyć gabinet medyczny.

Dzięki pomocy darczyńców Caritas Polska w Centrum Dobrego Samarytanina w Bukanga powstanie gabinet medyczny wyposażony w meble, lodówkę, umywalkę, oraz roczny zapas leków i odczynników służących do przeprowadzania podstawowych badań medycznych. Wykonywanie podstawowych badań u podopiecznych ośrodka wiązało się dotychczas z codziennymi wyjazdami do znacznie oddalonej miejscowości Musoma, co pochłaniało czas i generowało znaczne koszty. W ramach projektu planowane jest zatrudnienie laboranta-diagnosty, który będzie przeprowadzał badania i udzielał podopiecznym ośrodka i najuboższym mieszkańcom okolicznych wiosek podstawowych porad medycznych. Kolejnym etapem rozwoju Centrum będzie zakup profesjonalnego sprzętu do analiz medycznych (wirówki), który usprawni pracę laboranta i zwiększy zakres przeprowadzanych w ośrodku badań. 

Kwota do zebrania: 22.000 zł

Przekaż darowiznę teraz. Liczy się każda wpłata. Dziękujemy!