Projekty misjonarskie

Caritas Polska od ponad 30 lat niesie pomoc na wszystkich kontynentach. Każdego roku realizujemy kilkadziesiąt projektów we współpracy z misjonarzami, których wspieramy w ich pracy na rzecz najuboższych. Poniżej znajdziesz 12 projektów pomocowych w 6 krajach Afryki. Udzielane wsparcie jest różnorodne – od wyżywienia dzieci w Kenii, aż po wyposażenie pracowni krawieckiej w szkole w Tanzanii.