NIEDZIELA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

„Przebudzenie Ekologiczne”
Krok pierwszy – nie marnuję żywności.

Miliony ludzi na całym świecie głodują, a my wyrzucamy miliony ton żywności. Ciężko się z tym pogodzić. Potrzebujemy wielkiej przemiany, potrzebujemy ekologicznego przebudzenia. Wiele środowisk połączyło siły i tak powstała idea Niedzieli Świętego Franciszka, który kochał ludzi i troszczył się o Ziemię. To zaproszenie jest wezwaniem do ratowania tego, co najdroższe ludzkości.

W imieniu Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska (GCCM), który przy współpracy z Caritas Polska organizuje pierwszą Niedzielę Świętego Franciszka, zapraszamy na konferencję pt. „Przebudzenie ekologiczne” krok pierwszy – nie marnuję żywności. W ramach obchodów w 4 miastach w Polsce (Kraków, Poznań, Toruń, Gdańsk) odbędą się konferencje połączone z warsztatami kulinarnymi food waste oraz kiermaszami zdrowej żywności, a także z innymi wydarzeniami towarzyszącymi, których celem jest zmiana postaw społecznych względem środowiska naturalnego.

Tematem przewodnim debat będzie problem marnowania żywności – jedno z największych wyzwań społecznych i ekologicznych, przed którymi stoi polskie społeczeństwo. Zbliżające się wydarzenie połączyło różne środowiska, począwszy od środowisk chrześcijańskich i rządowych (patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi), przez producentów, dystrybutorów i przedstawicieli handlu w sektorze spożywczym, aż po organizacje społeczne, w tym ekologiczne.

Konferencje będą szeroko relacjonowane przez media. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą działacze GCCM z Watykanu. Kulminacyjnym momentem będzie uroczyste podpisywanie „Deklaracji Świętego Franciszka” o niemarnowaniu żywności przez przedstawicieli różnych środowisk. Ten dokument ma nie tylko charakter medialny i wizerunkowy. Jest także spisem prostych kroków prowadzących do zmiany zwyczajów panujących zarówno w instytucjach, jak i w naszych domach. Jesteśmy przekonani, że dzięki Deklaracji dobro, jakim jest żywność, będzie mniej marnowane.

Serdecznie zapraszamy do udziału
w konferencji organizowanej
w dn. 7 października w:

w Toruniu

godz.
11:00 – 15:00,

adres:
Copernicus Toruń Hotel,
Bulwar Filadelfijski 11, Toruń

w Poznaniu

godz.
11:00 – 15:00,

adres:
Collegium DaVinci,
ul. Gen. T. Kutrzeby 10, Poznań

w Gdańsku

godz.
11:00 – 15:00,

adres:
Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1, Gdańsk

w Krakowie

godz.
11:00 – 15:00,

adres:
Hotel Best Western Premier,
ul. Opolska 14 a, Kraków

REJESTRACJA