OGŁOSZENIA AKTUALNE

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

 • 27.09.2019:

Zapytanie ofertowe nr 24/2019/NFOŚiGW z dnia 27.09.2019 roku na współpracę medialną [nabór ciągły] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3 

 • 20.09.2019:

Zapytanie ofertowe nr 23/2019/NFOŚiGW z dnia 20.09.2019 roku na przygotowanie i przedstawienie prezentacji dotyczących praktycznego wymiaru ekologii integralnej [termin składanie ofert 27 września 2019 r., do godziny 12:00]

Zapytanie ofertowe nr 22/2019/NFOŚiGW z dnia 20.09.2019 roku na Animację pracy z dziećmi w trakcie Niedzieli św. Franciszka w 3 lokalizacjach w Polsce [termin składanie ofert 27 września 2019 r., do godziny 12:00]

 • 19.09.2019:

Zapytanie ofertowe nr 21/2019/NFOŚiGW z dnia 19.09.2019 roku na zapewnienie wyżywienia w trakcie Niedzieli św. Franciszka w 4 lokalizacjach w Polsce [termin składanie ofert 26 września 2019 r., do godziny 12:00] Pobierz formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr 20/2019/NFOŚiGW z dnia 19.09.2019 roku na wykonanie 5 banerów Niedzieli św. Franciszka wg otrzymanego projektu [termin składanie ofert 26 września 2019 r., do godziny 12:00] Pobierz formularz ofertowy

 

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

brak aktualnych ogłoszeń

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wielkopolska Wspólna Sprawa”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

brak aktualnych ogłoszeń

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

brak aktualnych ogłoszeń

Caritas Polska w ramach realizacji projektu pn. „Czas na młodzież 2019” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe:

brak aktualnych ogłoszeń

ogłoszenia zakończone

OGŁOSZENIA ZAKOŃCZONE

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

 • 13.09.2019:

Zapytanie ofertowe nr 19/2019/NFOŚiGW z dnia 13.09.2019 roku na Animację pracy z dziećmi w trakcie Niedzieli św. Franciszka w Jaczowie [termin składania do dnia 20 września 2019 r., do godziny 12:00]

 • 11.09.2019:

Zapytanie ofertowe na Organizację i przeprowadzenie dwudniowych warsztatów międzynarodowych dla Animatorów i Wolontariuszy Caritas [termin składania ofert: 29 sierpnia 2019 do godz. 12.00] Pobierz formularz ofertowy; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3

Poszukujemy doradców wspierających w ramach projektu pn. „„Ekologia integralna encykliki „Laudato Si’” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych

Poszukujemy autorów, dziennikarzy do współpracy w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki „Laudato Si’” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych

Zapytanie ofertowe na przygotowanie 4 opracowań problemowych w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki „Laudato SI” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” [termin składania ofert: 27.08.2019 do godz. 12.00] Pobierz formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ekogadzetów w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki „Laudato SI” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” [termin składania ofert: 27.08.2019 do godz. 12.00] Pobierz formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przedstawienie prezentacji wprowadzającej w teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych zagadnień ochrony środowiska i klimatu w toku 2 szkoleń nr 09/2019/NFOŚiG [termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2019 r., do godziny 12:00] Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na zapewnienie wyżywienia na potrzeby 2 szkoleń nr 8/2019/NFOŚiGW [termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2019 r., do godziny 12:00] Formularz ofertowy

Pytania i odpowiedzi do zapytania

Pytania i odpowiedzi do zapytania

09.04.2019
Anulacja zamówienia

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

 • 15.07.2019:
  Zapytanie unieważnione z powodu błędu w załączonym pliku:

Zapytanie ofertowe na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci –  nr zamówienia 04/2019/FAMI/WZP [termin składania ofert: 22.07.2019 r. do godz. 23.59] Pobierz formularz ofertowy.

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wielkopolska Wspólna Sprawa”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

 • 18.05.2018:
  Zapytanie ofertowe na realizację usług druku. Zamówienie zostało podzielona na  4 części:
  Część 1: Druk plakatu i ulotki,
  Część 2: Przygotowania i wydruk dwóch roll-upów,
  Część 3: Przygotowanie tablicy informacyjnej oraz tabliczki na drzwi oraz banera,
  Część 4: Przygotowanie  zestawu materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis, identyfikator, torba)
  Formularz ofertowy
  [termin składania ofert: 25.05.2018 do godz. 23.59]

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska w ramach realizacji projektu pn. „Czas na młodzież 2019” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe:


ogłoszenia archiwalne

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2017

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Konsultacje+” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:


Caritas Polska informuje o wyborze oferty w ramach realizacji projektu „Konsultacje+”:


Caritas Polska w ramach realizacji projektu „NOWY DOM POLSKA” zaprasza do złożenia oferty na poniższe zapytania ofertowe: