OGŁOSZENIA AKTUALNE

 • 29.09.2023

W związku z realizacją projektu „Caritas Laudato si'(…)” Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 2/2023/NFOŚIGW dot. usług eksperta ds. edukacji, ekologii i rozwoju lokalnego do realizacji wybranych zadań w ramach projektu „Caritas Laudato si’”; Załączniki do pobrania


 • 27.09.2023

W związku z realizacją projektu „Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki w obiegu zamkniętym” Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1/2023/NFOŚIGW dla ekspertów wspierających realizację projektu „Caritas Laudato si’”


Caritas Polska zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe: 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z działalności na rzecz pożytku publicznego – pobierz załącznik


Caritas Polska w ramach realizacji działania “Zaspokojenie podstawowych potrzeb żywieniowych ludności dotkniętej konfliktem na Ukrainie” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 20220425-01 na dostarczenie towarów żywnościowych dla Ukrainy, Pobierz załącznik

 • 25.04.2022

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

 • 24.02.2022

Zapytanie ofertowe nr 3/2022/NFOŚiGW na organizację techniczną konferencji pt. „Miej mniej”, Pobierz załączniki

 • 11.02.2022

Zapytanie nr 2/2022/NFOŚiGW na przygotowanie Polityki i Strategii Środowiskowej Caritas Polska (aktualizacja zapytania ze względu na błąd w adresie poczty elektronicznej), Pobierz załączniki

 • 10.02.2022

Zapytanie nr 2/2022/NFOŚiGW na przygotowanie Polityki i Strategii Środowiskowej Caritas Polska, Pobierz załączniki

 • 2.02.2022

Zapytanie nr 1/2022/NFOŚiGW na emisję spotu TV

 • 17.12.2021

Zapytanie nr 21/2021/NFOŚiGW (ponowne) na przygotowanie kompletów 10 studiów przypadku w oparciu praktyki lokalne, Pobierz załączniki

 • 22.11.2021

Zapytanie nr 20/2021/NFOŚiGW na przygotowanie kompletów 10 studiów przypadku w oparciu praktyki lokalne, Pobierz załączniki

 • 15.11.2021

Zapytanie ofertowe nr 19/2021/NFOŚiGW na organizację techniczną konferencji pt. „Creatio: Bonum Commune”, Pobierz załączniki

Z uwagi na brak ofert termin nadsyłania zgłoszeń w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 19/2021/NFOŚiGW zostaje wydłużony do czwartku 25 listopada do godz. 16:00.

 • 5.10.2021

Zapytanie ofertowe nr 18/2021/NFOŚiGW na przygotowanie spotu TV o wybranych zagadnieniach ekologii integralnej i encyklice Laudato Si’, Pobierz załączniki, Pobierz brief

 • 28.09.2021

Anulowanie zapytania nr 17/2021/NFOŚiGW z dnia 10.09.2021 roku

 • 10.09.2021

Zapytanie nr 17/2021/NFOŚiGW na przygotowanie spotu TV o wybranych zagadnieniach ekologii integralnej i encyklice Laudato Si’, opracowanie planu mediowego emisji oraz opcjonalnie realizację planu mediowego emisji, Pobierz załączniki, Pobierz brief

 • 12.08.2021

Zapytanie nr 16/2021/NFOŚiGW na produkcję spotu promocyjno-edukacyjnego na temat „Ekonomii Franciszka”, Pobierz załączniki

 • 4.08.2021

Zapytanie anulowane z powodów technicznych.Pobierz załączniki

 • 4.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 14/2021/NFOŚiGW na druk i dostawę wydania specjalnego Kwartalnika Caritas, Pobierz załączniki

 • 27.07.2021

Zapytanie ofertowe nr 13/2021/NFOŚiGW z dnia 27 lipca 2021 roku na: Organizację warsztatów dla diecezjalnych animatorów oraz członków zespołu centralnego Laudato Si’. Pobierz załączniki

 • 13.07.2021

Zapytanie ofertowe nr 11/2021/NFOŚiGW na przygotowanie i dostarczenie 11.000 kopert złożonych i sklejonych, gotowych do użytku, Pobierz załączniki

 • 8.07.2021

Zapytanie ofertowe nr 12/2021/NFOŚiGW na organizację i przeprowadzenie audytu i doradztwa specjalistycznego dla 60 inicjatyw lokalnych wspólnoty Caritas Laudato si’, Pobierz załączniki

 • 23.06.2021

Zapytanie ofertowe nr 10/2021/NFOŚiGW na druk i dostawę 10.000 zestawów złożonych z kieszonki na tekst oraz 5 kart promocyjnych Caritas Laudato si’. Pobierz załączniki; Koperta; Pocztówka

 • 17.06.2021

Zapytanie ofertowe nr 09/2021/NFOŚiGW na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla diecezjalnych animatorów Laudato Si’. Pobierz załączniki

 • 14.05.2021

Zapytanie ofertowe nr 8/2021/NFOŚiGW na przygotowanie, produkcję i dostawę 10.000 sztuk encykliki papieża Franciszka Laudato Si’. Pobierz załączniki

 • 06.05.2021

Zapytanie ofertowe nr 7/2021/NFOŚiGW na przygotowanie opracowania problemowego pt. „Przeciwdziałanie zmianom klimatu. Praktyczny poradnik dla liderów zmiany społecznej”. Pobierz załączniki

 • 21.04.2021

Zapytanie ofertowe nr 6/2021/NFOŚiGW na produkcję i emisję programu edukacyjnego na YouTube promującego ekologię integralną. Pobierz załączniki Z uwagi na brak ofert termin nadsyłania zgłoszeń w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/2021/NFOŚiGW zostaje wydłużony do wtorku 11 maja do godz. 12:00.

 • 27.09.2019 r.:

Zapytanie ofertowe nr 24/2019/NFOŚiGW z dnia 27.09.2019 roku na współpracę medialną [nabór ciągły] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3 

 • 19.08.2019:

Poszukujemy doradców wspierających w ramach projektu pn. „„Ekologia integralna encykliki „Laudato Si’” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych Poszukujemy autorów, dziennikarzy do współpracy w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki „Laudato Si’” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wsparcie integracji migrantów w woj. warmińsko-mazurskim” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

brak aktualnych ogłoszeń

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wielkopolska Wspólna Sprawa”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe: brak aktualnych ogłoszeń

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

brak aktualnych ogłoszeń Caritas Polska w ramach realizacji projektu pn. „Czas na młodzież 2019” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe: brak aktualnych ogłoszeń.

ogłoszenia zakończone

OGŁOSZENIA ZAKOŃCZONE

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

 • 23.03.2021

Zapytanie ofertowe nr 5/2021/NFOŚiGW na przygotowanie opracowania problemowego pt. „Odpowiedzialne wykorzystanie wody w lokalnych społecznościach. Ograniczanie marnowania wody, zwiększanie lokalnej retencji”. Pobierz załączniki

Zapytanie ofertowe nr 4/2021/NFOŚiGW na przygotowanie opracowania problemowego pt. „Bioróżnorodność wokół nas. Ochrona i przywracanie bioróżnorodności w lokalnych społecznościach”. Pobierz załączniki

 • 19.03.2021

Zapytanie ofertowe nr 3/2021/NFOŚiGW na przygotowanie opracowania problemowego pt.: „Przeciwdziałanie zmianom klimatu. Praktyczny poradnik dla liderów zmiany społecznej”. Pobierz załączniki

Z uwagi na wystąpienie błędu formalnego, termin zgłoszeń na zapytanie ofertowe nr 3/2021/NFOŚiGW zostaje wydłużony do wtorku 30 marca do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe nr 2/2021/NFOŚiGW na przygotowanie opracowania problemowego pt.: „Ekonomia Franciszka: Rzecznictwo na poziomie lokalnym – podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty”. Pobierz załączniki

 • 29.01.2021

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/NFOŚiGW z dnia 29/01/2021 na przygotowanie, produkcję i dostawę 1350 sztuk encykliki papieża Franciszka Laudato Si’. Pobierz załączniki

 • 04.12.2020

Zapytanie ofertowe nr 25/2020/NFOŚiGW z dnia 04.12.2020 roku na druk wydania specjalnego Kwartalnika Caritas. Pobierz załączniki

 • 22.09.2020

Wydłużony termin składania ofert do zapytania nr 13/2020 z dnia 25.08.2020 roku na przygotowanie spotu TV o wybranych zagadnieniach ekologii integralnej i encyklice Laudato Si’, opracowanie planu mediowego emisji oraz opcjonalnie realizację planu mediowego emisji [termin składania ofert: 23 września 2020 roku, godz. 12:00] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3; Pobierz załącznik nr 4

 • 14.09.2020

Zapytanie ofertowe nr 14/2020/NFOŚiGW z dnia 14.09.2020 roku na: Organizację i przeprowadzenie 11 wydarzeń „Niedziela Św. Franciszka” w ramach projektu pn. Ekologia integralna encykliki „Laudato Si” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych Termin składania ofert 21 września 2020r.  Załacznik nr 1Załacznik nr 2Załacznik nr 3

 • 25.08.2020

Zapytanie ofertowe nr 13/2020 z dnia 25.08.2020 roku na przygotowanie spotu TV o wybranych zagadnieniach ekologii integralnej i encyklice Laudato Si’, opracowanie planu mediowego emisji oraz opcjonalnie realizację planu mediowego emisji [termin składania ofert: 22 września 2020 roku] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3; Pobierz załącznik nr 4

Anulowanie zapytania nr 12/2020/NFOŚiGW z dnia 20.08.2020 roku

 • 20.08.2020

Zapytanie ofertowe nr 11/2020/NFOŚiGW z dnia 17.08.2020 roku na pomoc w rozwoju strony internetowej Caritas Laudato Si’ [termin składania ofert: 24.08.2020] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3

 • 13.08.2020

Zapytanie ofertowe nr 10/2020/NFOŚiGW z dnia 13.08.2020 na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla animatorów lokalnych Laudato Si’ [termin składania ofert: 20.08.2020] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3

 • 02.07.2020

Zapytanie ofertowe nr 09/2020/NFOŚiGW z dnia 02.07.2020 roku na rozszerzenie oprawy wystawy ekologicznej oraz powiązanych elementów wyposażenia ambasady mobilnej Caritas Laudato Si’ [termin składania ofert: 10.07.2020 r] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3

 • 12.05.2020

Zapytanie ofertowe nr 08/2020/NFOŚiGW z dnia 12.05.2020 roku na opracowanie i wykonanie wystawy ekologicznej oraz powiązanych elementów wyposażenia ambasady mobilnej Caritas Laudato Si’ [termin składania ofert: 20.05.2020 r] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3

 • 27.04.2020 r.:

zapytanie ofertowe 07/2020/NFOŚiGW z dnia 27.04.2020 roku na organizację i przeprowadzenie dwóch trzydniowych sesji on-line dla animatorów i wolontariuszy wspólnoty Caritas Laudato Si’

Termin składania ofert 04.05.2020 r.

Załącznik nr 1 do oferty
Załącznik nr 2 do oferty
Załącznik nr 3 do oferty

 • 23.04.2020 r.:

zapytanie ofertowe 06/2020/NFOŚiGW z dnia 23.04.2020 roku na zakup i dostawę – Szampony w kostce dla Caritas Laudato Si’

Termin składania ofert 30.04.2020 r.

Załączniki do oferty

 • 23.04.2020 r.:

zapytanie ofertowe 05/2020/NFOŚiGW z dnia 23.04.2020 roku na przygotowanie, produkcję i dostawę 1000 sztuk encykliki Laudato Si’ oraz 1500 sztuk ekonotesu

Termin składania ofert 30.04.2020 r.

Załączniki do oferty

 • 05.03.2020 r.:

Zapytanie ofertowe 04/2020/NFOŚiGW z dnia 05.03.2020 roku na druk Ekokwartalnika.

Termin składania ofert 12.03.2020 r.

Załącznik do oferty.

 • 12.02.2020 r.:
 • 05.02.2020 r.:

Zapytanie ofertowe nr 02/2020/NFOŚiGW W związku z realizacją Projektu pn. Ekologia integralna encykliki „Laudato Si” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych współfinansowany ze środków NFOŚiGW z ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja Ekologiczna”
na: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla Diecezjalnych Animatorów Laudato Si’.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 • 24.01.2020 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2020/NFOŚiGW z dnia 24/01/2020 W związku z realizacją Projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW z ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja Ekologiczna” na udostępnieniu platformy teleinformatycznej pozwalającej na przeprowadzenie konkursów grantowych w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’  

Załącznik 1. Funkcjonalności systemu

Zalaczniki 2-4 do Zapytania ofertowego 01.2020.NFOSiGW

 • 28.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 29/2019/NFOŚiGW z dnia 28.11.2019 na przygotowanie i przedstawienie prezentacji wprowadzającej w teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych zagadnień ochrony środowiska i klimatu w toku szkolenia w Bytnicy w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. [termin składania ofert 06.12.2019r., do godziny 12:00]

Formularz ofertowy

 • 28.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 28/2019/NFOŚiGW z dnia 28.11.2019 na usługi zapewnienia wyżywienia podczas szkolenia w Bytnicy w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. [termin składania ofert 06.12.2019r., do godziny 12:00]

Formularz ofertowy

 • 20.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 27/2019/NFOŚiGW z dnia 20.11.2019 na przygotowanie i przedstawienie prezentacji wprowadzającej w teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych zagadnień ochrony środowiska i klimatu w toku 2 szkoleń w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. [termin składania ofert 28.11.2019r., do godziny 12:00]

Formularz ofertowy

 • 19.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 26/2019/NFOŚiGW z dnia 19.11.2019 na na zapewnienie wyżywienia podczas 3 szkoleń w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” [termin składania ofert do dnia 27 listopada 2019 r., do godz. 12:00]

 • 31.10.2019:

Zapytanie ofertowe nr 25/2019/NFOŚiGW z dnia 31.10.2019 na organizację i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej na temat ekologii integralnej [termin składania ofert 8.11.2019r. , do godziny 12:00]

 • 20.09.2019:

Zapytanie ofertowe nr 23/2019/NFOŚiGW z dnia 20.09.2019 roku na przygotowanie i przedstawienie prezentacji dotyczących praktycznego wymiaru ekologii integralnej [termin składanie ofert 27 września 2019 r., do godziny 12:00]

Zapytanie ofertowe nr 22/2019/NFOŚiGW z dnia 20.09.2019 roku na Animację pracy z dziećmi w trakcie Niedzieli św. Franciszka w 3 lokalizacjach w Polsce [termin składanie ofert 27 września 2019 r., do godziny 12:00]

 • 19.09.2019:

Zapytanie ofertowe nr 21/2019/NFOŚiGW z dnia 19.09.2019 roku na zapewnienie wyżywienia w trakcie Niedzieli św. Franciszka w 4 lokalizacjach w Polsce [termin składanie ofert 26 września 2019 r., do godziny 12:00] Pobierz formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr 20/2019/NFOŚiGW z dnia 19.09.2019 roku na wykonanie 5 banerów Niedzieli św. Franciszka wg otrzymanego projektu [termin składanie ofert 26 września 2019 r., do godziny 12:00] Pobierz formularz ofertowy

 • 13.09.2019:

Zapytanie ofertowe nr 19/2019/NFOŚiGW z dnia 13.09.2019 roku na Animację pracy z dziećmi w trakcie Niedzieli św. Franciszka w Jaczowie [termin składania do dnia 20 września 2019 r., do godziny 12:00]

 • 11.09.2019:
 • 22.08.2019:

Zapytanie ofertowe na Organizację i przeprowadzenie dwudniowych warsztatów międzynarodowych dla Animatorów i Wolontariuszy Caritas [termin składania ofert: 29 sierpnia 2019 do godz. 12.00] Pobierz formularz ofertowy; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3

 • 19.08.2019:

Zapytanie ofertowe na przygotowanie 4 opracowań problemowych w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki „Laudato SI” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” [termin składania ofert: 27.08.2019 do godz. 12.00] Pobierz formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ekogadzetów w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki „Laudato SI” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” [termin składania ofert: 27.08.2019 do godz. 12.00] Pobierz formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przedstawienie prezentacji wprowadzającej w teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych zagadnień ochrony środowiska i klimatu w toku 2 szkoleń nr 09/2019/NFOŚiG [termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2019 r., do godziny 12:00] Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na zapewnienie wyżywienia na potrzeby 2 szkoleń nr 8/2019/NFOŚiGW [termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2019 r., do godziny 12:00] Formularz ofertowy

Pytania i odpowiedzi do zapytania

Pytania i odpowiedzi do zapytania

09.04.2019
Anulacja zamówienia

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wsparcie integracji migrantów w woj. warmińsko-mazurskim” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

 • 15.07.2019:
  Zapytanie unieważnione z powodu błędu w załączonym pliku:

Zapytanie ofertowe na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci –  nr zamówienia 04/2019/FAMI/WZP [termin składania ofert: 22.07.2019 r. do godz. 23.59] Pobierz formularz ofertowy.

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wielkopolska Wspólna Sprawa”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

 • 18.05.2018:
  Zapytanie ofertowe na realizację usług druku. Zamówienie zostało podzielona na  4 części:

  Część 1: Druk plakatu i ulotki,
  Część 2: Przygotowania i wydruk dwóch roll-upów,
  Część 3: Przygotowanie tablicy informacyjnej oraz tabliczki na drzwi oraz banera,
  Część 4: Przygotowanie  zestawu materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis, identyfikator, torba)
  Formularz ofertowy
  [termin składania ofert: 25.05.2018 do godz. 23.59]

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska w ramach realizacji projektu pn. „Czas na młodzież 2019” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe:

ogłoszenia archiwalne

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2017

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Konsultacje+” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:


Caritas Polska informuje o wyborze oferty w ramach realizacji projektu „Konsultacje+”:


Caritas Polska w ramach realizacji projektu „NOWY DOM POLSKA” zaprasza do złożenia oferty na poniższe zapytania ofertowe: