List motywacyjny

List motywacyjny to jeden z najważniejszych dokumentów, jaki należy przesłać do rekrutera odpowiadając na ofertę pracy opublikowaną w prasie lub na portalu internetowym. List aplikacyjny powinien być krótki oraz zawierać konkretne informacje na temat Twoich umiejętności i oczekiwań.

Dobrze napisany list motywacyjny powinien:

– Dostarczyć przyszłemu pracodawcy odpowiedzi na pytania / oczekiwania zawarte w ofercie pracy;

– Wyjaśniać dlaczego chcesz podjąć pracę w jego firmie;

– Zawierać konkretne informacje na temat Twoich umiejętności.

Curriculum Vitae

Dobrze napisane CV powinno zawierać dokładny opis przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej. W dokumencie należy również umieścić informacje na temat ukończonych szkół i kursów.

Konstrukcja prawidłowo napisanego CV:

– Kontakt (dane teleadresowe)

– Dane osobowe: data i miejsce urodzenia

– Wykształcenie: nazwa szkoły / uczelni, kierunek / specjalność

– Doświadczenie: miejsce pracy / praktyk zawodowych, daty rozpoczęcia i zakończenia współpracy, zakres obowiązków

– Kwalifikacje

– Umiejętności

– Zainteresowania

 

Podstrona została przygotowana we współpracy z portalem Niewidzialni.eu