Działalność gabinetów medyczno – socjalnych w Bierdiańsku i Zaporożu (region zaporoski) oraz w Charkowie (region charkowski)

Sektor pomocy Zdrowie
Rok 2016-2017
Kraj Ukraina
Region Europa
Status Zakończony
Lokalizacja Berdiańsk, Charków, Zaporoże
Partnerzy Caritas-Spes
Krótki opis projektu W ramach projektu Caritas Polska wraz z Caritas-Spes prowadziła działania dla przesiedleńców wewnętrznych i miejscowej ludności, mające na celu zwiększenie dostępu do usług medycznych, a także do wsparcia socjalnego i porad prawnych. Dzięki gabinetom medyczno-socjalnym wiele osób miało zapewnioną opiekę lekarską, pomoc pielęgniarską, badania diagnostyczne, bezpłatne lekarstwa, zabiegi medyczne, skierowania do specjalistów oraz artykuły higieniczne i pielęgnacyjne. Dodatkowo istniała możliwość konsultacji z pracownikami socjalnymi i prawnikami, którzy udzielali pomocy w uzyskaniu nowych dokumentów, świadczeń społecznych, czy porad z zakresu prawa pracy. Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP