Dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny – kolonie Caritas dla dzieci polonijnych i polskich

Sektor pomocy Edukacja
Rok 2017
Kraj Litwa, Białoruś, Ukraina, Polska
Region Europa
Status Zakończony
Lokalizacja różne diecezje
Partnerzy Caritas Diecezjalne
Krótki opis projektu W projekcie koordynowanym przez Caritas Polska uczestniczyło 17 Caritas Diecezjalnych, które zorganizowały łącznie 23 turnusy kolonijne. Wzięło w nich udział 1157 dzieci polonijnych, w tym 717 z Białorusi, 315 z Ukrainy i 125 z Litwy, które wypoczywały wspólnie z polskimi rówieśnikami. Projekt był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.