• I Ty dodaj mi skrzydeł!

  • I Ty dodaj mi skrzydeł!

O PROGRAMIE

Program Skrzydła ma na celu długotrwałe wsparcie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w zaspokajaniu podstawowych potrzeb umożliwiających edukację na odpowiednim poziomie. Do programu wskazywane są dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, czasami dotkniętych dodatkowym problemem (choroba, niepełnosprawność, odejście lub śmierć jednego z rodziców, choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Wsparcie, w zależności od potrzeb, polega na zapewnieniu obiadu w szkole, odzieży, przyborów szkolnych oraz dofinansowaniu wycieczek i wyjazdów. Opłacane są również zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne oraz korepetycje. Często część stypendium przeznaczana jest na zakup lub dofinansowanie

leków na co dzień używanych przez ucznia, bez których utrudnione byłoby funkcjonowanie.


Jak działa program?

Program „Skrzydła” skierowany jest do firm i osób indywidualnych, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. W ramach programu Skrzydła ofiarodawcy pomagają konkretnemu dziecku.

Roczne stypendium dla jednego dziecka wynosi 1.500 zł.

Caritas Polska we współpracy z Caritas Diecezjalnymi współtworzy program SKRZYDŁA. Program z dużym powodzeniem realizowany jest od 2005 roku. Od początku istnienia udało się wspomóc ponad 11 000 dzieci, przekazaliśmy na ten cel ok. 16 500 000 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 zostało wypłaconych 870 stypendiów za łączną kwotę 1 450 500 zł.

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęliśmy stypendiami dla 350 dzieci za kwotę 525 000 zł.

DWA TALENTY

Od września 2017 roku ruszył podprogram stypendialny Dwa Talenty, wspierający dzieci i młodzież, które wyróżniają się na tle rówieśników. Stypendyści odnoszący sukcesy m.in. w obszarze sportowym, muzycznym, aktorskim są wspierani przez Caritas Polska stypendium w wysokości 2.000 zł. W ramach tej kwoty mogą zostać opłacone zajęcia rozwijające ich pasje (np. treningi, udział w kołach zainteresowań), wyjazdy na obozy, zakup aparatury naukowej, zakup instrumentów muzycznych itp. W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju tych dzieci i umacnianiu ich w przekonaniu, że warto dążyć do celu i realizować swoje pasje. Stwarzamy im możliwość aktywności w dziedzinie, która je pasjonuje.

W roku szkolnym 2017/2018 Caritas Polska przyznał 98 stypendiów i przeznaczył na ten cel 196 000 zł.

Rok szkolny 2018/2019 to 118 stypendiów, a co za tym idzie kwota 236 000 zł.

Program można wesprzeć wysyłając SMS o treści SKRZYDLA na nr 72052 (koszt: 2,46 zł z VAT)

Aktualności