Program stypendialny dla młodzieży

Sektor pomocy Edukacja
Rok 2017-2019
Kraj Sri Lanka
Region Azja
Status aktualny
Lokalizacja cały kraj
Partnerzy Caritas Sri Lanka
Krótki opis projektu Caritas Polska wspiera już po raz kolejny dwuletni program stypendialny dla młodzieży prowadzony przez Caritas Sri Lanka we wszystkich 13 diecezjach. Projekt polega na wsparciu procesu edukacji ubogiej i najbardziej potrzebującej młodzieży w celu przygotowania ich do podejmowania decyzji odnośnie ich przyszłej edukacji i kariery zawodowej. Programem objętych jest 545 osób, a fundusze przekazywane są co miesiąc. Ponadto osoby nadzorujące projekt w diecezjach spotykają się z nauczycielami, aby sprawdzać postępy w nauce, a także organizują spotkania dla rodziców i opiekunów, aby uświadomić im, jak ważna jest edukacja oraz pokazać wielką wartość programu stypendialnego.