Świetlica edukacyjna dla dzieci

Sektor pomocy Edukacja
Rok 2019-2020
Kraj Syria
Region Bliski Wschód
Status Trwa
Lokalizacja Prowincja Aleppo
Partnerzy Hope Center, Fundacja Świętego Mikołaja
Krótki opis projektu W świetlicy popołudniowej gromadzi się codziennie ponad 80 dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Zatrudnieni są nauczyciele wspierający dzieci w nauce i nadrabianiu zaległości z języka arabskiego, języka angielskiego i matematyki. W soboty są inicjowane również inne aktywności, jak zajęcia plastyczne, seans filmowy czy zabawy sportowe. W świetlicy jest generator prądu, który zapewnia uczniom możliwość nauki przy odpowiednim oświetleniu. Dzięki projektowi uczniowie zyskali bezpieczne i zdrowe środowisko, co umożliwia ich rozwój na wielu płaszczyznach (wsparcie edukacji, zajęcia integracyjne, sportowe, techniczne). Każdego dnia odbywają się gry i zabawy. Głównym punktem są dwugodzinne zajęcia edukacyjne. Podczas zajęć dzieci mają możliwość powtórzyć zagadnienia, które danego dnia zostały poruszone w szkole i otrzymują wsparcie w odrobieniu pracy domowej. Świetlica zapewnia dzieciom zarówno wsparcie edukacyjne, jak i aktywne spędzanie czasu wolnego w trakcie roku szkolnego. Środki na działalność świetlicy zostały zebrany przez Fundację Świętego Mikołaja