Dyrekcja

Ks. Marcin Iżycki

Dyrektor Caritas Polska

mizycki@caritas.org.pl

Ks. Krzysztof Sroka

Zastępca Dyrektora Caritas Polska

ksroka@caritas.org.pl

Jarosław Bittel

Zastępca Dyrektora Caritas Polska

jbittel@caritas.org.pl

Ireneusz Krause

Sekretarz Caritas Polska

ikrause@caritas.org.pl

Administracja

Elżbieta Gołąb

Sekretariat Dyrekcji

sekretariat@caritas.pl

Małgorzata Pędowska

Recepcja

caritaspolska@caritas.pl

Sylwester Sykut

Recepcja

caritaspolska@caritas.pl

Katarzyna Boniecka

Główna Księgowa

kboniecka@caritas.org.pl

Agnieszka Krotewicz-Choszcz

Księgowość

akrotewicz-choszcz@caritas.org.pl

Elżbieta Krzysztoforska

Księgowość

ekrzysztoforska@caritas.org.pl

Marta Matuszewska-Górecka

Księgowość

mmatuszewskagorecka@caritas.org.pl

Beata Zarzycka-Rudak

Księgowość

bzarzyckarudak@caritas.org.pl

Natalia Walczuk

Księgowość

nwalczuk@caritas.org.pl

Hanna Adamkiewicz

Kadry

hadamkiewicz@caritas.org.pl

Olena Masniak

Kadry / IODO

omasniak@caritas.org.pl

Małgorzata Milewska

Kadry

mmilewska@caritas.org.pl

Robert Komór

Specjalista ds. technicznych

rkomor@caritas.org.pl

Bogdan Pachnik

IT

bpachnik@caritas.org.pl

Centrum Medialne

Robert Kazimierski

Kierownik Działu

rkazimierski@caritas.org.pl

Marta Bednarz

Specjalista ds. PR

mbednarz@caritas.org.pl

Mikołaj Brożek

Specjalista ds. wideo

mbrozek@caritas.org.pl

Maciej Dubicki

Specjalista ds. komunikacji

mdubicki@caritas.org.pl

Helena Mirowska

Specjalista ds. komunikacji

hmirowska@caritas.org.pl

Maurycy Pieńkowski

Specjalista ds. wideo

mpienkowski@caritas.org.pl

Justyna Składowska

Redaktor

jskladowska@caritas.org.pl

Bartosz Szpurek

Specjalista ds. mediów

bszpurek@caritas.org.pl

Paweł Ślusarczyk

Marketing Manager

pslusarczyk@caritas.org.pl

Aneta Zegarska

Grafik

azegarska@caritas.org.pl

Dział Krajowy

Urszula Bejma

Specjalista ds. programów krajowych

ubejma@caritas.org.pl

Andrzej Biderman

Koordynator projektu

abiderman@caritas.org.pl

Marta Dobrzyńska

Ekspert merytoryczny ds. kompetencji społecznych

mdobrzynska@caritas.org.pl

Małgorzata Frydrych-Dominiak

Specjalista ds. komunikacji zewnętrznej

mfrydrych@caritas.org.pl

Andrzej Grupa

Koordynator projektu

agrupa@caritas.org.pl

Monika Figiel

Koordynator programu

mfigiel@caritas.org.pl

Monika Grzelak

Koordynator programu

mgrzelak@caritas.org.pl

Agata Eratowska-Popiołek

Specjalista ds. socjalnych

aeratowska@caritas.org.pl

Katarzyna Gugała

Specjalista ds. społecznych

kgugala@caritas.org.pl

Bernadetta Kędra

Specjalista ds. fundraisingu

bkedra@caritas.org.pl

Bartłomiej Kulisz

Specjalista ds. socjalnych / Koordynator projektu

bkulisz@caritas.org.pl

Hanna Kryszyńska

Specjalista ds. rozliczeń

hkryszynska@caritas.org.pl

Małgorzata Jarosz-Jarszewska

Specjalista ds. socjalnych

mjarszewska@caritas.org.pl

Marta Modrzejewska

Koordynator serwisu uratujecie.pl

mmodrzejewska@caritas.org.pl

Kornelia Mrozek

Specjalista ds. społecznych

kmrozek@caritas.org.pl

Katarzyna Nowińska

Fundraiser

knowinska@caritas.org.pl

Renata Pruszkowska

Koordynator programu

rpruszkowska@caritas.org.pl

Małgorzata Przybysz

Koordynator projektu

mprzybysz@caritas.org.pl

Mateusz Smus

Specjalista ds. fundraisingu

msmus@caritas.org.pl

Justyna Sosnowska

Specjalista ds. współpracy z WTZ

jsosnowska@caritas.org.pl

Janusz Sukiennik

Specjalista ds. socjalnych

jsukiennik@caritas.org.pl

Dorota Tutak

Specjalista ds. fundraisingu

dtutak@caritas.org.pl

Agnieszka Zarzyńska

Specjalista ds. społecznych i wolontariatu

azarzynska@caritas.org.pl

Żaneta Żebrowska-Rosa

Specjalista ds. rozliczeń FEAD

zrosa@caritas.org.pl

Dział Zagraniczny

Marianna Chlebowska

Koordynator projektów zagranicznych

mchlebowska@caritas.org.pl

Yousef Hazboun

Specjalista ds. Bliskiego Wschodu

yhazboun@caritas.org.pl

Sylwia Hazboun

Specjalista ds. projektów zagranicznych

shazboun@caritas.org.pl

Krzysztof Iwiński

Specjalista ds. projektów zagranicznych

kiwinski@caritas.org.pl

Anna Pilaszek

Specjalista ds. projektów zagranicznych

apilaszek@caritas.org.pl

Urszula Szafrańska-Ulak

Specjalista ds. projektów zagranicznych

uszafranska@caritas.org.pl