Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu przez CARITAS POLSKA z siedzibą w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 55 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu utrzymywania kontaktu ze mną, aby otrzymywać życzenia, informacje dotyczące działalności statutowej Caritas Polska, informacje o potrzebach ludzi i rezultatach pomocy udzielanej przez Caritas Polska oraz możliwości uczestnictwa w badaniach ankietowych.