Ekologia integralna

Troska jest boska, a myśląc o środowisku – konieczna i potrzebna! To temat, który musi zostać podjęty również w Kościele. Projekt Caritas Laudato Si powstał w roku 2019 jako odpowiedź na wezwanie Papieża Franciszka oraz potrzebę budzenia w nas ekologicznej wrażliwości. Widzimy, że nasz świat zalewa plastik, konsumujemy coraz częściej bez umiaru, a zmiany klimatyczne można zauważyć w naszej codzienności. Mamy znaczący wpływ na środowisko, a ono na nas – świeże powietrze, zdrowe plony, czysta woda. To wszystko jest nam do życia potrzebne. Mija 5 lat od kiedy papież Franciszek napisał encyklikę Laudato si, mocno akcentując potrzebę działania. Jej przesłanie, cały czas bardzo aktualne, powinno dotrzeć do każdego z nas – dlatego Caritas Laudato si podejmuje temat i zaprasza do uważniejszego życia, które oddaje chwałę Panu Bogu.


W ramach projektu organizujemy ogólnopolską kampanię na temat ekologii integralnej: spoty, wywiady, rozmowy z ekspertami, materiały edukacyjne, aktywne social media. Edukujemy i zapraszamy, by wiedzę przekładać na praktykę. Jednocześnie działamy 12 diecezjach i staramy się oddolnie zmieniać rzeczywistość. W całej Polsce powstają lokalne eko-projekty. Problem z segregacją śmieci, brakiem wody, smogiem? Wystarczy wymyślić rozwiązanie, zgłosić inicjatywę, a my dwa razy w roku przyznajemy granty na ich realizację: 4000 zł, 10 000 zł lub 12 5000 zł. Nad projektami czuwają animatorzy diecezjalni, zapewniając również wsparcie merytoryczne. W roku 2019 odbyły się już projekty w 5 diecezjach, a pośród nich takie inicjatywy jak robienie naturalnych środków czystości, szycie woreczków wielokrotnego użytku z firan, ogrody przyparafialne, ponowne wykorzystywanie żywności w projekcie słoik św. Franciszka i wiele innych.


Efekt ma być taki, że zmienimy klimat! Klimat w myśleniu o tym, że wszystko nam się należy, że to co mamy jest nasze i możemy z tym robić, co nam się podoba. Zapominając o zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr zapominamy też, że kiedyś będziemy musieli zdać sprawę z tego jak korzystaliśmy z darów Bożych. Nasza odpowiedzialność wypływa z fragmentów Pisma Świętego, gdzie Pan Bóg dając nam rozum i wolną wolę, daje ziemie jako dar i jako zadanie. Stworzenie, które nas otacza samo z siebie oddaje chwałę Panu Bogu i jesteśmy zaproszeni do tego aby tych miejsc było wokół nas jak najwięcej. Chwały Panu Bogu nie oddaje płonące wysypisko śmieci, stosy wyrzuconej żywności, wyspy śmieci na oceanach czy wysuszone akweny wodne. Chwały Panu nie oddaje tańcząco-wirująca po domu jednorazówka. Każdy nasz zakup to akt moralny. Chcemy o tym rozmawiać. Chcemy się uczyć wzajemnie dobrych praktyk, które będą owocowały w życiu kolejnych pokoleń.                                                                                                                   Br. Cordian Szwarc OFM, Animator Krajowy Caritas Laudato si


Ambasada mobilna to mobilna wystawa, która odwiedza parafie, szkoły oraz wydarzenia w całej Polsce, by rozmawiać o ekologii. W jej skład wchodzą infografiki: o wodzie, klimacie, powietrzu, bioróżnorodności, recyklingu i żywności, ekonomii dobra wspólnego i encyklice Laudato si. Dowiedzieć się z niej można dlaczego możemy spodziewać się masowych przesiedleń nad Bałtykiem, ile przepłacasz kupując wodę w butelce, ile mikroplastiku można znaleźć w wodach płodowych dziecka i jaka część jedzenia trafia do kosza (a może warto wiedzieć od razu…jedna trzecia!). Wystawa jest też wyposażona w tablety z najnowszymi aplikacjami ekologicznymi i filmikami edukacyjnymi. Mamy też możliwość zorganizowania nocnego kina i wielu innych atrakcji, które pozwolą nam zrozumieć, że jak mówi nagłówek namiotu: Troska jest Boska!


Przeczytaj więcej o projekcie Caritas Laudato si
Przejdź na stronę →