Ekologia

Caritas Polska, odpowiadając na apel papieża Franciszka zawarty w encyklice Laudato si’, rozpoczyna współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  by – podobnie jak wiele innych organizacji katolickich na świecie – swoim działaniem odpowiadać na rosnące potrzeby ekologiczne ludzkości i środowiska. Kluczowe jest rozszerzenie typowej dla Caritas troski o ludzi – tak, by obejmowała ona także troskę o „wspólny dom” – Ziemię, o naszą wspólną przyszłość i bezpieczeństwo.

Działania projektowe w zakresie ekologii integralnej obejmują:

1) aktywizację wspólnot Caritas w Polsce i kształtowanie postaw prośrodowiskowych ich członków poprzez realizację praktycznych działań;

2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu społecznej nauki Kościoła katolickiego, zwłaszcza w duchu encykliki Laudato si’,

3) rzecznictwo na rzecz wdrożenia traktatu paryskiego i ochrony najsłabszych mieszkańców planety przed skutkami degradacji środowiska i zmian klimatu.

Projekt zakłada m.in. stworzenie sieci animatorów Caritas Laudato si’ oraz wspieranie lokalnych inicjatyw wolontariackich, parafialnych i szkolnych wspólnot Caritas. Działania projektowe będą realizowane w 12 diecezjach (w 5 diecezjach w roku 2019 oraz w 7 diecezjach w roku 2020). Kampania informacyjna obejmie całą Polskę (planowany zasięg – 16 milionów odbiorców).

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

PRZEJDŹ DO STRONY PROJEKTU